O Akademii městské mobility

Tento webový portál vznikl jako reakce na novinky v plánování udržitelné městské a aktivní mobility spojených s novou vládní Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030 schválenou dne 11. 1. 2021 a dále s novou metodiku SUMP 2.0. (metodikou Plánu udržitelné městské mobility).

Webový portál má pomoci vést odbornou diskusi o principech zpracování plánů udržitelné městské mobility. Odborná veřejnost má sice možnost si vyhledávat informace na řadě zahraničních webových portálech, např. na ELTIS (The Urban Mobility Observatory https://www.eltis.org/), ale v českém prostředí jsou informace doposud roztříštěné. Proto nová Koncepce přišla s návrhem, aby takový webový portál existoval i v českém jazyce.

Hlavní důraz stránky je postaven na třech pilířích, na kterých stojí realizace a implementace SUMP 2.0., přičemž právě ony jsou v současné chvíli přehlížené, či podceňované. Jedná se o představení principů:


Horní lišta odkazuje na další informace spojené s plánováním udržitelné městské a aktivní mobility:

  • dokumenty Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030 [1],
  • metodiku SUMP 2.0., včetně odkazu na její jednotlivé kroky, cíle a aktivity [2],
  • fakta a čísla (zdraví, životní prostředí, bezpečnost, dopravní chování, veřejný prostor, ekonomika) [3],
  • evropské a národní dokumenty a deklarace, které zdůvodňují nutnost řešení dopravy a mobility [4],
  • společná databáze akcí [5] a novinek [6].

Na webovém portálu spolupracuje celá řada organizací: Česká silniční společnost, sekce SAMDI (Silniční a Městské Dopravní Inženýrství), spolek Partnerství pro městskou mobilitu, Česká komora architektů, FD ČVUT v Praze, Univerzita Pardubice, VŠE v Praze a celá řada dalších odborných organizací.

Webový portál vznikl v roce 2020 v rámci projektu MOBILMAN - Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility za finanční podpory TAČR (TL02000400).