O Akademii městské mobility,
aneb společně tvoříme novou metodiku SUMP 2.0.

V roce 2020 se aktualizuje metodika Plánu udržitelné městské mobility, tzv. SUMP 2.0.  Jedná se o první odbornou metodiku, která je zpracovávaná na základě participace s řadou politiků, úředníků, odborníků a široké veřejnosti. Participační program je postaven na řadě webinářů, workshopů, jednání a konferencí. Jádrem participace jsou pak průběžné konzultace k jednotlivým kapitolám aktualizované evropské metodiky SUMP 2.0. Z tohoto důvodu byl vytvořen webový portál akademiemobility.cz, kde jsou zveřejněné všechny relevantní informace k připravované metodice SUMP 2.0. 

Hlavní důraz stránky je postaven na třech pilířích, na kterých stojí realizace a implementace SUMP, přičemž právě ony jsou v současné chvíli přehlížené, či podceňované:


Horní lišta představuje informace, které jsou spojené především s přípravou metodiky SUMP 2.0.


Na aktualizaci metodiky SUMP 2.0. se spolupodílí FD ČVUT v Praze, Univerzita Pardubice a VŠE v Praze v rámci projektu MOBILMAN - Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility za finanční podpory TAČR (TL02000400). Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. koordinuje participační proces a spravuje tento webový portál. Počítáme, že v průběhu realizace metodiky SUMP 2.0. se přidají další organizace, které se stanou garanty pro jednotlivé odborné oblasti.STŘIH. 

Tento webový portál byl zprovozněn dne 19. 3. 2020, tedy v době národní nouze kvůli koronaviru. Tímto střihem ovšem neřešíme přítomnost, ale budoucnost. Vždyť metodika SUMP 2.0.  se tvoří pro budoucnost, nikoliv pro přítomnost. Co tedy koronavir přinesl metodice SUMP 2.0.?

Koronavir pomohl vyzvednout základní poselství, či hodnoty metodiky SUMP 2.0., které by jinak nikdo nebral vážně. Kdo by věnoval pozornost tomu, že metodika SUMP 2.0. je postavena na společenských a humanitních vědách, na člověku, na lidském příběhu?

1) Společenské vědy: chceme sdružovat politiky, úředníky, kteří jsou odrazem nové doby, jsou doslova politici 2.0., úředníci 2.0.
2) Humanitní vědy: proces zpracování SUMP má být postaven na komunikaci s člověkem, na participaci, na hledání společných hodnot, na hledání společné cesty. Nic takové neprobíhá. Proto chceme věnovat tolik pozornosti veřejnému dialogu.
3) Vědy o kultuře a o designu: výsledkem každého procesu je nějaké opatření. Pokud ale v nich budeme vidět jen "funkčnost", bez přidané hodnoty, dostáváme se do slepé uličky.

To není vše.  Každý strategický dokument je postaven na analýze. I u koronaviru jsme toužebně očekávali data o vývoji, všichni chtěli slyšet, jak to asi bude vypadat. Metodika SUMP 2.0. se taky zabývá otázkami fakt a čísel, vede uživatele k tomu, aby je brali vážně, stejně jako koronavirus. Problém je v tom, že dosavadní praxe naznačuje, že sice rádi analyzujeme, ale už méně rádi závěry přenášíme do návrhové a implementační části. Představme si, že bychom najednou zavřeli některou silnici pro auta, obdobně jako jsme byli schopni zavřít restaurace. Ano, srovnáváme nesrovnatelné, ale určitá paralela tady je.

Časem, někdy v budoucnosti, možná na nás dolehnou problémy s dopravou a mobilitou. Pak už by bylo pozdě. Jen tak mezi námi. V době koronaviru lidé dostávali užitečné rady, jak se nákaze vyhnout, jako např. zdravý životní styl, či o dostatek pohybu. Všechny informace byly pravdivé, až na jednu maličkost. Imunita se buduje dlouhodobě. Tak je to i s dopravou a mobilitou. Navrhovaná opatření pomáhají budovat imunitu vůči budoucím potenciálním problémům v dopravě.

To je celé. Nová metodika SUMP 2.0. bude sice jiná, ale bude to stačit? Vše je o lidech, nikoliv o metodikách!

Modul: Seznam podstránek