Dotazy k nové metodice SUMP 2.0

1) Dotazy k budoucímu řešení aktualizace již schváleného SUMPu dle nové metodiky SUMP 2.0. Dotazy jsou koncipovány vzhledem k nutnosti rychlé aktualizace již schváleného a navíc relativně čerstvého dokumentu úrovně SUMP 1.0. města kategorie D do 75 tis. obyvatel.

  • Bude nutné vycházet z čerstvých dat nebo pro aktualizaci bude možné vycházet z již zpracovaného dopravního modelu, který odpovídá normálnímu stavu dopravy bez vlivu koronavirových opatření? Konkrétně se jedná o město, kde počet obyvatel klesá cca o téměř 1 procento ročně a stupeň automobilizace je nižší než průměr ve státě.
  • Bude nutné řešit novou studii imisí a hluku? Je možné dokládat trendy z ročních zpráv posuzujících životní prostředí ve městě, kterou zpracovává certifikovaná měřící stanice?
  • Bude nutné řešit SEA pro případ „pouhé“ a relativně jednoduché aktualizace dobře zpracovaného SUMPu, kdy nedochází ke změně rozsahu posuzovaného území a nedochází ke střetům s územím typu NATURA 2000 a podobně?

 

2/ Jaká je vymahatelnost koncepčních dokumentů?

 

3/ Jak bude zajištěná implementace koncepce a jak budou hodnocené plány městské mobility 2. generace? 

 

4/ Jaký máte názor na max.povolenou rychlost při jízdě přes křižovatku na území pražské památkové rezervace (cestra Prahy), ustanovení povolení jízdy na minimálně tři metry širokých chodnících pro bezmotorová jízdní kola a koloběžky s omezenou rychlosti až zastavení.

 

Drážní stezky, cyklostezky v koridorech železniční infrastruktury

 

Stanovení investičních priorit pro dopravní plánování: Budeme raději investovat do silničních staveb nebo do rozvoje veřejné hromadné dopravy, stezek pro chodce a cyklisty? Na všechno nebudou peníze!

 

Plánuje MD "alternativní" finanční podporu aktivní mobility (např. příspěvek na opravu kola) po vzoru Francie nebo VB?

 

Plánuje MD "alternativní" finanční podporu aktivní mobility (např. příspěvek na opravu kola) po vzoru Francie nebo VB?

 

Téma osobní zodpovědnosti každého z nás vůči svému okolí, společnosti, planetě. v otázce mobility.

 

Navrhujem, aby bolo v programe aj vyjasnenie, o aké cyklotrasy ide vo WP 2 Danube Cycle Routes Network.

 

Někde ukotvit povinnost krajům resp.státu, aby povinně řešil opatření pro bezpečnější cyklodopravu. Jde především o silnice vyšších tříd, které procházejí městy. V našem městě si musíme , pokud chceme cyklopruh, piktogramy atp. sami vyprojektovat, realizaci zaplatit a následně platit udržbu.

 

Konkrétní návody, náměty, jak komunikovat s veřejností (soc. sítě, zpravodaj města atd., výlepy, letáky, akce) - jaký používat jazyk, jak často, atd.?

 

poptávková veřejná doprava, celonárodní kampaň na podporu udržitelné a aktivní městské mobility

 

Problematika individuálnej automobilovej dopravy, deľba prepravnej práce, riešenia, alternatívy ....

 

Aktuální informace k SUMP, SUMF v souvislosti s novým obdobím 2021-2027

 

Omezování individuální dopravy ve městech, posilování funkce MHD

 

Plánování veřejného prostoru a dopravy, komunikace s veřejností

 

Je třeba zdůrazňovat proměnnost dopravního chování a jeho závislost na vytvořených podmínkách (pro jednotlivé módy). S tím souvisí i to, že jestli současně s rozvojem udržitelných forem budeme nadále investovat i do IAD, tak se nic moc k lepšímu nezmění.

 

1. Vliv ceny dopravy na dopravní výkony a přepravní vzdálenosti - není toto způsob, jak dosáhnout města krátkých vzdáleností?
2. Udržitelná mobilita - z hlediska čeho? Ekonomie / ekologie / prostorové dostupnosti / tržního prostředí? Je pro stát výhodnější vyšší, nebo naopak nižší mobilita osob a zboží?

 

Způsoby popularizace myšlenky udržitelné mobility, environmentální výchova ve vztahu k dopravní politice.

 

Zrychlení stavebního řízení pro dopravní infrastrukturu

 

Jaké jsou rozdíly mezi stávající koncepcí zpracování SUMP a novou. Zdůrazněné téma: Cyklo a pěší doprava

 

Cyklomobilty, a ochrana cyklistů před okolí dopravou

 

Seznámit širokou veřejnost s dopravní indukcí.