PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

V současné chvíli připravuje řada českých měst, nebo už ho má, tzv. Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP). První doporučení k jeho zpracování vyšly na evropské úrovni koncem roku 2013, v Česku pak v roce 2015. Od té doby sloužily jako základní referenční dokumenty pro všechny odborníky, kteří se podílejí na přípravě a realizaci SUMP.

Na tomto odkaze lze najít jak přehled stávajícíh plánů tak i stručnou analýzu zkušeností s touto první generací plánů. Původní doporučení sice stále slouží svému účelu, během posledních let se však v mnoha oblastech městské mobility objevila celá řada nových trendů a praktických zkušeností, které se promítnout do aktualizovaného vydání.