Strategický plán, aneb jak vést úřad?

Zásadním krokem, který pomůže k úspěchu celého procesu plánování udržitelné městské mobility (SUMP), je najít nejvýznamnější zainteresované partnery a zajistit jejich angažovanost do procesu. Včasné zapojení politických subjektů a zainteresovaných institucí pomůže k tomu, aby se od začátku cítily být součástí procesu a podpořily jeho výstupy. Plány udržitelné městské mobility mohou být úspěšné jen tehdy, když zapojení partneři disponují čtyřmi funkčními dovednostmi:

  1. schopnost zajistit politickou podporu a projit tří politické úrovně do jednoho plánu (město - kraj - venkov);
  2. kompetence v oblasti dopravních sítí a služeb, aneb potřebujeme koordinátora mobility se silnými mezioborovým pracovním týmem;
  3. odborné znalosti nutné pro přípravu SUMP;
  4. schopnost získat podporu veřejnosti, případně rozumět potřebám a prioritám obyvatel obce.


Je ale třeba si nalít čistého vína. Města  tvorbu strategického plánu tradičně zadávají externí firmě, která ho celý napíše více méně od stolu. V některých případech proběhnou kulaté stoly s experty, aby dokument aspoň formálně nabídl názor širšího týmu. Je to taková hra na plánování. Firma dodá „odborný“ text za minimální cenu a radnice ho schová do šuplíku. Ze stěžejního dokumentu se pak stane laciný cár papíru, který doslova nikoho nezajímá, protože k jeho tvorbě nebyl nikdo přizván. Jde bohužel o zažitý postup, který se cyklicky opakuje s každým novým plánem.

Vzhledem k tomu, že Plán udržitelné městské mobility je rovněž strategický plán, pak je nutné, aby nová metodika SUMP 2.0. byla postavena na novém pojetí, kdy strategický plán je pojat participativně. Chceme vytvořit žitou desetiletou vizi, která bude kvalitně prodiskutována. Zjednodušeně řečeno – rozhodovat o místě mají lidé, kteří v tom místě žijí a pracují. Jen takový strategický plán potom může fungovat. Samozřejmě to vše musí proběhnout za asistence úředníků i expertů, a musí to být promyšlený proces.   

Modelem proměny a promyšleného strategického plánu může být město Lipsko, které před 25 lety patřilo k výhodoněmeckému bloku a stálo tak na pomyslné startovací čáře společně s českými a slovenskými městy. Lipsko přitom dnes patří k městům s nejvyšší kvalitou života v Německu. Dnes o sobě může hrdě tvrdit, že je město s DOBROU ADRESOU. Příběh proměny tohoto města by měl být učebnicovým příkladem pro naše města.

Podívejte se, jak se v Lipsku inspirovalo město Pardubice v roce 2013. Může inspirovat i vás.