Vilnius: Dopravní smyčky jako krok směrem k zónám s nízkým znečištěním

Hlavní problém: Ochrana a podpora kulturního dědictví

Navzdory významné kulturní hodnotě starého města a jeho archeologické oblasti, která byla v roce 1994 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO, tato část města Vilniusu dlouhodobě trpěla velkou intenzitou automobilové dopravy, znečištěným ovzduším a hlukem; hustý provoz ovlivňoval i bezpečnost silničního provozu.

V roce 2019 tvořila tranzitní doprava ve Vilniusu 49 % jízd v ranních a 42 % ve večerních hodinách, což mělo negativní dopad na kvalitu života, trávení volného času, na zeleň i stav památkově chráněných budov.

Obyvatelé města Vilniusu zkoumají mapu nové dopravní smyčky, foto Saulius Žiura


Řešení: Dopravní smyčka jako první krok směrem k nízkoemisní zóně

Plán udržitelné mobility města schválený v prosinci 2018 zakotvuje potřebu "dopravní smyčky", která by omezila tranzitní automobilovou dopravu v ulicích Starého Města ve Vilniusu, což je první krok k zavedení nízkoemisní zóny ve městě.

Regulace dopravní smyčky byla realizována zavedením jednosměrného provozu, regulačních dopravních značek, inteligentních dopravních systémů, omezení rychlosti na 20 km/h a fyzických bariér, jako jsou květinové záhony nebo mobilní stromy a keře. Celkem byly zřízeny čtyři jednosměrné smyčky, které organizují provoz automobilů vjíždějících do starého města a vyjíždějících z něj, přičemž každá zóna má pouze jeden hlavní vjezd a jeden nebo dva výjezdy.

Smyčky mohou v obou směrech využívat pouze vozidla veřejné dopravy, pro která jsou zde zřízena vhodná místa pro nástup a výstup cestujících a příslušné autobusové zastávky pro turisty.

Jízda autem po Starém Městě je povolena pouze těm, kdo jedou domů, do práce nebo návštěvníkům pamětihodností, a to v rámci jedné smyčky. Přístup je umožněn menšími ulicemi, patřícími k jedné ze čtyř hlavních smyček. Informace jsou k dispozici u každého vjezdu a na internetu, dopravní údaje poskytuje aplikace.

Stravovací zařízení profitují ze zvýšeného počtu návštěvníků a kurýři využívají jízdní kola, koloběžky a nákladní kola, přičemž pro cyklistickou logistiku jsou vyhrazeny speciální zóny.

Ještě před schválením konečného plánu na dopravní smyčky proběhla řada konzultací s obyvateli, podnikateli a dalšími zúčastněnými stranami a odborní pracovníci odpovídali na dotazy obyvatel písemně i prostřednictvím sociálních médií.

Regulace pomocí dopravní smyčky snížila intenzitu automobilové dopravy, snížila hluk a znečištění ovzduší a zlepšila kvalitu života obyvatel a turistů ve Starém Městě:

  • V roce 2020 tvořila tranzitní doprava 10 % jízd ráno a 8 % jízd večer (v rozporu s novými dopravními předpisy).
  • Víkendová atraktivita Starého Města se zvýšila o 12 %.
  • Hluk z dopravy se snížil o 20 %.
  • Počet dopravních nehod se snížil o 40 %, přičemž nedošlo k žádnému zranění chodců.

Ulice Starého Města se otevřely chodcům a uživatelům mikromobility, zatímco automobilová doprava byla omezena, foto Saulius Žiura