Aarhus: Centra pro mobilitu podporují multimodalitu a aktivní dopravu

Hlavní problém: Podpora cyklistů a cestujících veřejnou dopravou

Po letech úsilí o transformaci systému mobility došlo v Aarhusu díky lepší infrastruktuře a omezení automobilové dopravy k výraznému nárůstu intenzity cyklistické dopravy. Problémem ve městě však nadále zůstávají omezené možnosti parkování nákladních a speciálních jízdních kol.
Centrum mobility v Aarhusu, návrh plánu Město Aarhus


Řešení: Centra mobility se stromy a stojany poskytují lepší podmínky pro multimodalitu

Pro ty, kdo se rozhodnou cestovat na kole nebo veřejnou dopravou, byla v blízkosti center pro sdílení aut, koloběžek a kol zřízena dvě centra mobility. Cílem bylo podpořit užívání jízdních kol a veřejné dopravy, především prostřednictvím dostupnějších služeb sdílení.

Součástí obou center mobility jsou pumpy pro cyklisty a stojany pro nákladní jízdní kola; centra jsou velmi populární již od svého zprovoznění v listopadu 2019, což podnítilo úvahy o zřízení dalších center mobility po celém městě. Na obou místech byly vysazeny stromy v souladu s politikou města do roku 2025 vysadit 10 000 stromů.

Centrum mobility v Aarhusu, foto Město Aarhus


Bonusová informace: Zapojení obyvatel do procesu hledání potřeb a lokalit

Důležitou součástí úspěchu projektu bylo zapojení zúčastněných stran a občanů od samého počátku, a to prostřednictvím workshopů a mapování; podařilo se tak lépe identifikovat problémy i jejich řešení.

Participace občanů byla klíčová pro identifikaci potřeby tohoto typu opatření v pilotní oblasti Øgaderne i pro určení přesného umístění budoucích center mobility; myšlenka zaměřit se na parkování nákladních kol vzešla od samotných občanů. Úspěch pilotního projektu povede k navýšení počtu center mobility po celém městě.