14. 12. 2023
Webinář o dostupné dopravní infrastruktuře

PROGRAM webináře

9:00 – 9:15  Úvodní slovo
Jaroslav Martinek, spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

9:15 – 9:45  Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony 
Jan Jelínek, Oddělení urbánní politiky a strategií, Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj. Prezentace ke stažení zde.

9:45 – 10:15  Inspirativní/inovativní příklady na podporu pěší dopravy
Eva Štěrbová, spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., Akademie městské mobility, Prezentace ke stažení zde.

10:15 – 10:45  O2 Geodata
Zuzana Marková, Business Development Manager – Big Data. Prezentace ke stažení zde.

10:45 – 11:15  Možnosti sběru a vyhodnocení dopravních dat a jejich využití v plánech udržitelné mobility
Petr Kumpošt, ČVUT Fakulta dopravní. Prezentace ke stažení zde.

11:15 – 11:45  Cyklovize 2030
Jaroslav Martinek, spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. Prezentace ke stažení zde.

Na webináři nelze otevřít všechna témata, neboť máme k dispozici jen 3 hodiny. Od toho jsou velké konference, jako například nedávné akce Urban Mobility Days, která proběhla v Seville ve dnech 4.-6. 10. 2023. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. se je aspoň snaží shromažďovat na webu Akademie městské mobility.

TÉMA webináře

Koncepce SmartCities | Komponenta C4.1 Dostupná dopravní infrastruktura odpovídající potřebám, infrastruktura pro alternativní pohony a pro rozvoj nemotorové dopravy ve městech, obcích a regionech s ohledem na snižování emisí a dopadu na klima.

Webinář byl určen těm, kteří pracují s daty a analýzami pro potřeby strategického plánování.

Faktory, které budou mít během následujících let největší dopad na městskou mobilitu

Žijeme v dobách rychlých změn, kdy jsme konfrontováni s obrovskými globálními výzvami například v oblasti klimatu, ekonomiky či bezpečnosti, i s jejich důsledky. Kromě toho se neustále proměňují i zvyky, hodnoty a očekávání lidí, a objevují se nové možnosti v rámci technologického vývoje. Panuje však poměrně velká nejistota, zda budou obyvatelé měst tyto nové technologie používat tak, jak se předpokládá, nebo v tom, jak se bude vyvíjet kultura mobility, ale i finance měst, především ve světle makroekonomických a demografických změn.

Expertní skupina CIVITAS vytvořila seznam faktorů, které budou mít během následujících let největší dopad na městskou mobilitu a stanou se hybatelem změn v této oblasti. Míra jejich vlivu se sice v různých oblastech bude lišit, každopádně však mohou významně „proměnit hru městské mobility“.

Strategický dokument, jakým je Plán udržitelné městské mobility, samozřejmě musí tyto i jiné dlouhodobé změny zohlednit:

 • Elektrifikace: elektrifikace všech dopravních prostředků, inovativní využití elektrické infrastruktury, souvislost s energetickými problémy a otázkami (např. místní regenerativní produkce).
 • Automatizace a inteligentní dopravní systémy: aplikace technologií do nových služeb v oblasti mobility a jejich vliv na podobu a funkci města.
 • Shromažďování dat: data jsou hnací silou pro nové podnikatelské záměry a nové politické strategie, integrační platformy poskytující nové produkty na základě stávající a nové nabídky v oblasti mobility, a základní aspekty jako algoritmy, které víc a víc determinují pravidla a předpisy.
 • Nové obchodní koncepty pro nákladní a osobní dopravu: integrační platformy poskytující nové produkty mobility na základě stávajících a nových služeb v oblasti mobility (např. mobilita jako služba a platformy pro nákladní dopravu).
 • Sdílená mobilita: všechny (netechnické) aspekty sdílené mobility, např. sdílená auta, sdílené jízdy, sdílená jízdní kola.
 • Aktivní mobilita: jak rozvoj pěší a cyklistické dopravy, tak nové koncepty v rámci mikro mobility.
 • Změna vzorců myšlení a chování: nové vzorce mobility především mezi mladými lidmi, rostoucí požadavky na okamžité doručení, poptávka po snadno použitelných službách (zjednodušení), decentralizovaná výroba (např. 3D tisk).
 • Integrované řízení prostoru: nové a integrované metody, jak řídit využití městského prostoru, např. regulování vjezdu vozidel, správa obrubníků, vzdušná městská mobilita (např. drony).

A
notace k přednášce O2 Geodata

Co na workshopu můžete čekat:

 • Dozvíte se, jak v O2 získáváme a zpracováváme data pro měření pohybu obyvatelstva.
 • Uvidíte, že stačí pouze jedna analýza, abyste získali přehled o celé populaci České republiky.
 • Máme pro vás celkem čtyři případové studie!
 • Ukážeme vám reálné měření, které slouží jako podklad pro optimalizaci hromadné dopravy a pro vytvoření tzv. chytrého města.
 • Dozvíte se, jak se dá pomocí analýzy O2 Geodata plánovat umístění dobíjecích stanic pro elektroauta.
 • Zjistíte, jak data o pohybu obyvatel využít v cestovním ruchu.

 V kterých oblastech mají naše analýzy využitelnost?:

 • Financování měst a krajů
  Porovnání počtu trvalých pobytů a skutečného výskytu obyvatel.
 • Územní plánování 
  Využívanost občanského vybavení a plánování kapacit na základě aktuálních dat.
  Sociodemografické údaje a počet obyvatel v různých částech města a kraje.
 • Plánování veřejné dopravy 
  Změny pohybu obyvatelstva v čase. Skutečné začátky a konce cest.
 • Vyhodnocování eventů 
  Podklad pro financování od veřejných institucí i komerční investory a sponzory.
  Údaje o cílové skupině pro lepší cílení marketingových aktivit.
  Data potřebná pro zajištění bezpečnosti a provozní organizace eventů.
 • Cestovní ruch
  Dynamika domácích návštěvníků a sezónnost.

Modul: Akce