Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Litoměřice využívá síť 12 senzorických stanic pro monitoring ovzduší

13. 10. 2019

Město Litoměřice od roku 2017 provozuje síť 12 senzorických stanic pro monitoring ovzduší, vyvinutou Ústavem bezpečnostních technologií i inženýrství Fakulty dopravní ČVUT,

Data získávána touto sítí slouží odboru životního prostředí nejen k získávání informací o aktuálním stavu znečištění, ale i k možné analýze zdrojů znečištění. Město má k dispozici webovou stránku se souhrnnými údaji pro občany města.

Systém AirTracker poskytuje ucelené řešení pro online orientační měření životního prostředí (prach, hluk, emise). Obsahuje samostatnou senzorickou jednotku, bezdrátové komunikační rozhraní a patentovaný napájecí systém, schopný nepřerušeného provozu ze sítě veřejného osvětlení. Systém AirTracker dotváří webové rozhraní pro vizualizaci a analýzu online i historických dat. Díky těmto unikátním vlastnostem může AirTracker tvořit prvek systému pro nepřetržité sledování v problematických lokalitách a sloužit jako podpora rozhodování pro zavádění opatření.

Pokud města uvažují o podobné síti senzorických stanic, pak další podrobné informace jsou uvedeny v přiložených souborech.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)

Nabídka

Airtracker_1.pdf (526 kB)
Popis systému AirTracker.pdf (143 kB)