Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

9 z 10 rodičů si přeje mít kolem škol ulice bez aut

20. 10. 2019

9 z 10 rodičů si přeje mít kolem škol ulice bez aut. Žel, ta zpráva je z Velké Británie. v Česku údaje neznáme. Takže aspoň se můžeme podívat, jak to funguje u vzdálených sousedů.

Jak ukazují nové údaje, rodiče i obyvatelé britských měst a obcí podporují uzavírky pro motorovou dopravu v ulicích, kde jsou školy. Uzavírka se týká doby, kdy děti do škol přicházejí a kdy z nich odcházejí.

Podle nedávné studie, kterou realizovala organizace Sustrans, by víc než 90 % rodičů a místních obyvatel podpořilo pravidelnou uzavírku pro automobilovou dopravu v ulicích před školními budovami.

75 %, tedy víc než dvě třetiny z 954 respondentů, mají obavy o zdraví dětí kvůli množství výfukových plynů, 72 % respondentů souhlasí s tím, že ulice, na nichž uzavírky již platí, jsou pro uživatele bezpečnější.

Jeden z místních obyvatel říká o své zkušenosti s uzavírkou ulice před základní školou Milngavie ve východním Dunbartonshiru následující: „Bylo příjemné vidět děti, jak si hrají na ulici beze strachu z aut. S nostalgií jsem si vzpomněl na dobu, kdy aut ještě tolik nebylo.“

Kromě rodičů a místních obyvatel se k tématu čistoty a kvality ovzduší mohly vyjádřit i samy děti, přesněji 3434 žáků základních škol. Téměř polovina (45 %) dotazovaných dětí vyjádřila určité obavy kvůli míře znečištění v okolí jejich školy.

Výsledky průzkumu byly zveřejněny tento týden, kdy se školy v celém Spojeném království věnují projektu Do školy na kole / Bike to School. Organizace Sustrans prosazuje myšlenku, že každé dítě má právo na to, aby se do školy dostalo bezpečně pěšky nebo na kole, a naléhavě proto žádá vládní a správní orgány na všech úrovních, aby se kvalitní infrastruktura pro chodce a cyklisty stala prioritou. Tato strategie přispěje k vytvoření bezpečnějšího, čistšího a zdravějšího prostředí v okolí škol.

Silniční doprava produkuje 26 % všech emisí skleníkových plynů na území Spojeného království. Hlavními zdroji znečištění jsou auta na benzín a diesel.

Generální ředitel Sustrans Xavier Brice: „Všichni moc dobře víme, že v našich městech žijeme s nebezpečnými hodnotami znečišťujících látek v ovzduší. I přesto, jak ukazují údaje z posledního Národního průzkumu dopravy, 45 % dětí jezdí do školy autem. Je to o 1 % víc než v předchozím roce.

Jde o znepokojivě vysoká čísla, když přihlédneme k tomu, že průměrná délka cesty do školy je jen 2,5 km, tedy vzdálenost, kterou lze hravě zvládnout na kole. Chceme-li vidět víc cyklistů, musíme rodinám a dětem cestu na kole či pěšky co nejvíc usnadnit. Tak, aby ti nejzranitelnější, tedy děti, nebyli vystaveni toxickým látkám v ovzduší, a aby pro ně bylo snadné začlenit tyto fyzické aktivity do každodenního harmonogramu.

Smysluplné investice do pěší a cyklistické infrastruktury na všech úrovních státní správy a samosprávy spolu s úpravou legislativy, která místním úřadům umožní snadněji realizovat uzavírky v okolí škol v ranních a odpoledních hodinách, zajistí bezpečnější a příjemnější prostředí pro školáky.

Jak bylo zjištěno z nedávných dotazníků organizace UK100 (síť představitelů měst a obcí, kteří vedou kampaň za čistotu ovzduší), tzv. „školní ulice“, které odrazují rodiče od toho, aby vozili děti do školy autem, zavedlo pouze 0,4 % základních škol.

Ředitelka UK100 Polly Billingtonová říká:

„V době, kdy strach z motorové dopravy a z nečistot v ovzduší každodenně ohrožuje životy rodin, se mnoha rodičům zamlouvá představa klidné ulice bez aut alespoň v okolí jejich školy. Politici a úředníci na místní i národní úrovni musí hledat způsob, jak toho dosáhnout: investováním do bezpečnějších cyklostezek a chodníků, cenově dostupné veřejné dopravy, ale i kvalitního osvětlení v ulicích.

Mnohá města se o zavedení ulic bez aut pokoušejí a budou potřebovat pravomoci a zdroje, které jim může poskytnout jen centrální vláda. Tento průzkum je ale ujišťuje o silné podpoře ze strany rodičů.“

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/our-blog/news/2019/september/nine-out-of-10-parents-want-traffic-free-roads-outside-schools/

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Kampaně (Občan, tag35), Děti (Občan, tag38)