Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak infrastrukturu adaptovanou na stav klimatu integrovat do plánování a obnovy

11. 11. 2019

Zítra 12. 11. 2019 v Praze na Ministerstvu dopravy proběhne konference "Od plánů udržitelné městské mobility 1. generace k SUMP 2.0" Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. otevře i otázku "Jak infrastrukturu adaptovanou na stav klimatu integrovat do plánování a obnovy". Lépe řečeno, upozorní na níže uvedený stejnojmenný překlad článku a vyzve přítomné, aby téma začali brát vážně.

Chiquita Elvinová je koordinátorkou infrastruktury pro projekty realizované ve Skotsku. V rámci konference Future Planning v Glasgow vedla seminář Infrastruktura pro klimatickou krizi. V následujícím blogu vysvětluje, jak mohou odborníci (urbanisté) společnými silami přispět k integraci takové infrastruktury do plánování a obnovy.

Musíme zásadně změnit způsob, jakým se dopravujeme a cestujeme

Chceme-li naplno reagovat na současnou klimatickou krizi, musíme výrazně snížit naši celkovou závislost na autech, ne pouze nahradit jeden typ auta jiným. Tohle je třeba neustále zdůrazňovat.

Až příliš často vnímáme elektromobily jako odpověď na klimatickou krizi, a to platí jak mezi jednotlivci, tak v rámci komunity, která se zabývá dopravním plánováním.

Přestože jsou elektromobily především svou inovací a schopností zachovat nám známé a vyhovující status quo pro nás tak atraktivní, nejsou řešením celé řady klíčových problémů. Koneckonců, i elektromobil je pořád jen auto, které má stejný vliv na prostor, bezpečnost nebo sedavý způsob života jako klasické auto.

Lidé potřebují čistě udržitelné způsoby dopravy

Dopravní infrastruktura i zastavěné prostředí potřebují projít většími úpravami, aby vyhovovali skutečně udržitelné dopravě. A to neplatí jen o Skotsku, ale o všech zemích světa.

Takové úpravy by byly díky menšímu hluku nebo nižší hladině emisí uhlíku přínosné nejen pro životní prostředí, ale i pro zdraví a ekonomiku jednotlivce a společnosti.

Plánování pro všechny

V praxi to znamená myslet při plánování v první řadě na nejzranitelnější skupiny obyvatel. Pokud vytvoříme ulice a veřejné prostory, které budou přístupné pro všechny skupiny obyvatel, bude to fungovat pro každého.

Pokud například chodníky budou bezpečné, atraktivní a vhodné pro danou lokalitu, bude to mít pozitivní vliv i na jiné účastníky dopravy, a také na přirozené prostředí.

Když snížíme rychlost a objem motorové dopravy a omezíme jednotlivé typy vozidel, které se na našich ulicích pohybují, vytvoříme mnohem bezpečnější a příjemnější prostředí pro chodce, cyklisty, ale například i pro vozíčkáře.

A pokud zajistíme realizaci zelené a modré infrastruktury, jako jsou stromy, dešťové zahrady a další udržitelné drenážní systémy vhodné do městského prostředí, nejenže budou naše ulice příjemnějším místem k pobytu, ale zároveň dojde ke zmírnění účinků klimatických změn.

Přemýšlejme v kontextu

Jako inženýři, projektanti a urbanisté nesmíme zapomínat ani na kontext, v němž lidé dopravu používají.

Chceme-li reagovat například na potřeby žen jako sociální skupiny, musíme zohlednit skutečnost, že často cestují s dětmi, ale i jejich větší obavy o osobní bezpečnost nebo to, že častěji než muži využívají dopravu do několika cílových míst najednou.

Zajištěním široce dostupné (fyzicky i finančně) veřejné dopravy nabídneme lidem reálnou možnost nechat auto alespoň na některé cesty doma.

Stejně tak vybudování rozsáhlé sítě na sebe navazujících a bezpečných tras pro chodce a cyklisty umožní rodičům a dětem, a nejen jim, cestovat aktivnějším a udržitelným způsobem. Řešením může být usměrnění motorové dopravy v ulicích měst nebo budování oddělených cyklostezek.

Vedlejším účinkem těchto opatření jsou benefity, které aktivní a udržitelná doprava přináší a které by byly dostupné pro všechny skupiny obyvatel:

  • Podpora zdraví a životní pohody
  • Vyšší míra fyzické aktivity
  • Snížení množství nečistot v ovzduší, včetně emisí uhlíku
  • Inkluzivita
  • Ekonomické přínosy.

Nejlepším způsobem, jak zajistit, aby městské dopravní systémy podporovaly pohodu obyvatel a přispívaly k rozvoji zdravé komunity, je investovat do infrastruktury, která má prokazatelně pozitivní dopad.

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/opinion/2019/october/how-to-integrate-climate-adapted-infrastructure-into-masterplanning-and-regeneration/

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)