Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Školní plány mobility a příklad základní školy v Kunžaku

21. 11. 2019

Teorie hovoří o tom, jak je důležitá spolupráce města či obce a organizací nebo institucí, které zde působí, při vytváření změn v oblasti mobility. K tomu slouží školní či firemní plány mobility. Někdy ale iniciativa vychází ze samotných škol, dokonce od dětí.

Ukázkovým příkladem je obec Kunžak, která leží v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji, v oblasti zvané Česká Kanada. Žije zde přibližně 1 500 obyvatel a obec má vlastní základní školu, která je součástí evropské sítě škol zaměřených na ekologii pod značkou Ekoškola.

V rámci školního projektu Bezpečné cesty do školy tak děti před několika lety vytipovaly opatření, která by chtěly realizovat v oblasti dopravy. Výsledek analýzy byl následující: parkoviště automobilů v sousedství školy zabírá prakticky celé blízké okolí školy, děti by rády alespoň část prostor změnily pro jiný účel. Do styku s automobily přicházejí pokaždé při cestě ze školy nebo do školy, i pro děti dopravované do školy automobilem to je nepříjemné a ohrožující. 

A tak udělaly vlastní návrh. 

Svoje návrhy představily rodičům, v rámci dramatické dílny prakticky vyzkoušely, jak prostor vnímají a co vidí malé děti. 

Na základě požadavků od dětí vznikla studie prostoru, který zpracoval profesionální architektonický ateliér. 

Ukázkový příklad dobré praxe, jak měnit design ulice s ohledem na potřeby a požadavky dětí. Možná nás naše děti mohou něco naučit o veřejném prostoru, podobně jako zahraniční lektoři z Rakouska. V rámci konference o plánech mobility 16. - 17. 10. 2019 v Milevsku zde Karl Reiter z FGM-Amor představil konkrétní příklady a inspirace, jak změnit design ulice s ohledem na děti. Jeho přednáška vycházela z publikace „20 důvodů, proč proměnit ulice našich měst a obcí“, která byla přeložena i do češtiny. Všechny materiály z jeho semináře jsou ke stažení na Akademii městské mobility.

Možná i toto může být vzkazem pro základní školu v Kunžaku a její žáky. 

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Děti (Občan, tag38)