Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Partnerství pro městskou mobilitu - stejé sdružení existuje ve Velké Británii

01. 12. 2019

Český  spolek Partnerství pro městskou mobilitu má svého dvojníka ve Velké Británii. Britské Partnerství pro městskou mobilitu je koalice, která poskytuje dlouhodobé vedení a krátkodobá řešení zaměřená na zvyšování kvality městské mobility. Naše inovativní partnerství reprezentuje celou šíři prostředí městské mobility. Naším úkolem je zajistit, aby efektivní národní, regionální i místní politika v kombinaci s novými technologiemi dokázaly podporovat rozvoj mobility, zvyšovat její kvalitu a pomáhat při řešení hlavních problémů v oblasti kvality ovzduší, klimatických změn a dopravní přetíženosti měst.

Vize

Země Spojeného království s multimodální vnitrostátní politikou dopravy, jejímž centrem jsou potřeby uživatele a která se zaměřuje na snižování dopravní přetíženosti a zvyšování kvality ovzduší.

Poslání

V diskuzi o budoucnosti městské mobility zastupovat všechny klíčové způsoby dopravy, včetně autobusové, železniční, tramvajové, automobilové a cyklistické.

Účel

Poskytnout fórum pro diskuzi o nových strategických nápadech v oblasti městské mobility i pro jejich propagaci, o roli chytrých technologií pro zajišťování takových služeb mobility, které budou pomáhat se zvyšováním kvality ovzduší a života uživatele služeb.

 

Zaměřují se na politiku - příklady

Kredit na mobilitu: uživatelé na sedadlu řidiče

Kredit na mobilitu nabízí dlouhodobé řešení, pokud jde o snižování emisí z firemní dopravy. Zaměstnavatel může nabídnout kredit, který bude zaměstnance motivovat k využití sdílené dopravy místo toho, aby využíval tzv. greyfleet (zaměstnanec je placen za to, že k služebním cestám užívá vlastní motorové vozidlo). V tomto systému je majiteli vozidla nabídnut kredit, který může utratit za mobilitu. Systém by fungoval prostřednictvím digitální platformy. Vláda tento systém zahrnula do pokynů pro financování Zóny budoucí mobility, pilotní program bude probíhat ve West Midlands.

Budoucnost městské mobility: Doporučení UMP

Over the last eight months, UMP has embarked on a series of roundtables to hear from different stakeholders throughout the UK about the various challenges they face in their urban centres. By bringing together some of the most important figures in transport, environment and infrastructure in seven major UK cities, we have specifically focused our attention on the key decisions makers in efforts to tackle air quality and congestion. UMP is committed to help develop mobility solutions which help these towns and cities transform how consumers travel. Read our recommendations below.

Během posledních osmi měsíců UMP několik diskuzí, aby od různých zainteresovaných subjektů zjistila, s jakými problémy se setkávají ve svých městech. Podařilo se nám propojit několik významných osobností, kteří v sedmi největších městech Spojeného království působí v oblasti dopravy, životního prostředí a infrastruktury. Vzhledem k naší snaze řešit problémy týkající se kvality ovzduší a dopravní přetíženosti měst jsme se zaměřili především na důležité osoby s rozhodovací pravomocí. UMP se zavázala, že přispěje k vytvoření takových řešení, která městům a obcím pomohou transformovat způsob, jakým se uživatelé přepravují.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)