Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

15 příkladů na téma Bezpečnost, ale jinak

05. 01. 2020

Jak by řekl klasik: "Všichni jsou odborníci na bezpečnost". Proto spolek Partnetství pro mstskou mobilitu nechce být další z řady expertů na bezpečnost. Chce jen zdůrazňovat jednu maličkost. Pokud mají plány udržitelné městské mobility (PUMM) podporovat aktivní mobilitu, pokud mají zmírňovat dopady na životní prostředí a pokud se tomu má i přizpůsobit dopravní infrastruktura, pak stejné rovnice musí platit i pro bezpečnost, neboli pokud se plánuje dopravní infrastruktura, tak nikoliv z pohledu bezpečnosti a plynulosti automobilové dopravy, ale chodců a cyklistů. Ano, nejedná se o většinový názor v české odborné společnosti, ale jedná se o jeden z principů PUMM. Uvádíme 15 příkladů z let 2019 a 2018.

 

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13)