Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Sborník Příklady, zkušenosti a inspirace ze zahraničí

17. 01. 2020

Představujeme sborník PŘÍKLADY, ZKUŠENOSTI A INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ. Ale co to vlastně je dobrá praxe? A lze implementovat zahraniční zkušenosti do českého prostředí? Ale jistě, jen musíme chtít. Principy jsou stejné, nezávisle na tom, jestli žijeme v Česku, nebo v Belgii, či Norsku.

Často kolem sebe slyšíme, že jsme jiní, že máme jinou kulturu, a zkrátka, u nás to nejde a tečka. A tak jsme si řekli, že to zkusíme jinak.

Abychom se podívali na zahraniční praxi nezaujatě, hlas jsme dali mladé generaci, která není poznamenána dobou minulou. Čerstvý koordinátor městské mobility v Kroměříži vybíral zahraniční příklady a doplnil je svým komentářem. Co mu vlastně daly vyhlášené zahraniční zkušenosti? Jak je může využít ve svojí práci a co k tomu potřebuje? V loňském roce jsme spolu prožili mnoho akcí, na kterých jsme slyšeli řadu zahraničních zkušeností.

Mimo jiné šlo o závěry z konferencí:

  • „Promýšlíme své město, svou obec“ 16. - 17. 10. 2019, Milevsko Více na dobramesta.cz/aktuality/1053
  • Cesta k SUMP 2.0 – představení nové evropské metodiky na tvorbu plánů městské mobility 12. 11. 2019, Praha, Ministerstvo dopravy Více na dobramesta.cz/akce/70

Výstupy budou využity při tvorbě nové české metodiky plánů udržitelné městské mobility, která bude navazovat na evropskou metodiku SUMP 2.0, kterou v letošním roce  začneme připravovat v roce 2020 společně s Fakultou dopravní ČVUT, Univerzitou Pardubice a VŠE Praha.

V tomto procesu by se měli projevit především zástupci měst, protože oni tyto plány budou zpracovávat a hlavně oni v tomto prostředí budou žít. Při tvorbě metodiky musí být zapojení také partneři měst jako jsou univerzity, výzkumné organizace, odborníci a v neposlední řadě by měli být vyslechnuti také zástupci mladší generace, tedy děti a studenti.

Ale co si od SUMP 2.0 slibovat?
Změny oproti první verzi nejsou výrazné - nová evropská metodika spíše připomíná důležitost určitých principů. Z celého procesu musí být zřejmé, že se nejedná jen o dopravu a parkování, ale o náš životní styl, který se projevuje i naším pohybem. Vycházíme z evropské metodiky, která je sice zpracovávána pro větší aglomerace, ale to neznamená, že tuto metodiku nemůžeme přizpůsobit na naše menší města. Vidíme, že vůle a touha změnit prostor kolem sebe k lepšímu nemusí být nařízena zákonem nebo metodikou. Existují i menší města, která si chtějí zpracovat plán mobility jako užitečný nástroj dalšího rozvoje, pro ně bude metodika spíše průvodcem než závaznou šablonou.
Hodně se vás proto při tvorbě tohoto dokumentu budeme ptát a danou metodiku si vytvoříme zespodu, bude naše a budeme jí důvěřovat.

V příloze lze si stáhnout daný sborník, nebo je možné si jej prolédnout na issuu.comhttps://issuu.com/dobramesta/docs/sborn_k_dobr__praxe_ze_zahrani___web. Tištěná verze bude zítra rozdávána na RegionTour v Brně,

Myslíme si, že nám sborník opravdu povedl.


Váš tým spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)