Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

CityChangers na školách a participační rozpočet

19. 01. 2020

Jak jsme již informovali, náš člen město Kutná Hora realizuje participační program na své škole a to ve spolupráci s Intitutem H21. Rádi bychom dané zkušenosti využili v rámci našeho programu CityChangers na dalších školách a tak jsme se s nimi spojili a vypadá to  na zajímavou spolupráci.

Náš spolek a Institut H21 tak společně na školách může realizovat:

  1. Školní participativní rozpočtování (Pébéčko) 
  2. Rada školních parlamentů a školní městské Pébéčko
  3. Dotazníková šetření na školách na různá témata
  4. Výše uvedené aktivity jsme schopni podle potřeby propojit a připravit potřebné řešení na klíč
  5. Umíme zapojit PR a marketingové oddělení a oslovit cílové skupiny prostřednictvím sociálních sítí, případně dalších kanálů, které města užívají pro komunikaci s veřejností
  6. V rámci městské participace umíme poradit s participativním rozpočtováním i jinými projekty, kdy je potřeba ve městech zapojit veřejnost a místní komunity

K aktivitám Institut H21 podrobněji:

V prostředí škol již funguje aplikace, která žákům umožňuje, aby byly schopni vlastními silami zrealizovat školní participativní rozpočet. Aplikace se jmenuje školní Pébéčko. Jde o interaktivní Do-It-Yourself manuál participativního rozpočtování na základních a středních školách.

Školy ji mohou používat víceméně samostatně, ve chvíli, kdy jsou registrovány, již mohou postupovat podle návodů či podle svého. Základoškolskou verzi aplikace máme v angličtině a slovenštině, a středoškolskou verzi aplikace momentálně překládáme do angličtiny.

 Aplikace má dvě unikátní výhody. 

  1. Při hlasování se využívá více hlasů, čili žáky nestresuje a umožňuje jim hlasovat pro více projektů. 
  2. Aplikace je škálovatelná, což umožňuje vytvářet pro klienty řešení na klíč.

Jako relevantní nám přišly v kontextu školní participace dva pilotní projekty:

  • Pro město Most připravil H21 polytechnické školní Pébéčko, které přispívá ke zvýšení zájmu žáků o polytechnické předměty. Žáci 11. ZŠ Obránců míru si pořídili 3D pera, ale měli i mnoho dalších smysluplných nápadů. 
  • V Kutné Hoře se momentálně testuje jednak využitelnost nástroje školní Pébéčko pro práci školních Parlamentů. Zároveň startuje projekt, který podpoří vzájemnou spolupráci místních škol a města, které tímto způsobem poskytne žákům příležitost přijít s vlastními konstruktivními návrhy, jak změnit město k lepšímu.

Co se dotazníkových šetření týče, umí Institut H21 připravit různé typy dotazníků podle požadovaných témat a výsledky dovedeme zpracovat do prezentací, které jsou pro klienty přehledné a srozumitelné.

V příloze přikládáme informační brožuru „Pébéčko pro střední školy“.


Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Kampaně (Občan, tag35), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)