Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Budoucnost se na RegionTour řešila s mikroregionem Ivančicko

16. 01. 2020

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. se již tradičně účastní mezinárodního veletrhu Regiontour, aby se zde potkával se svými členy a řešil aktuální otázky. Mimo jiné dne 16. 1. 2020 proběhlo jednání o problémech s plánováním nové cyklostezky Mikroregionu Ivančicko, v úseku Ivančice – Dolní Kounice. Podívejte na videoreportáž, která představuje Mikroregion Ivančicko: https://www.youtube.com/watch?v=Pow3THijVY4 .

Pokud jde o plánovanou stezku v návaznosti na systém tras v ČR:

 1. V systému dálkových tras chybí spojnice Vysočina – Jižní Morava a dále Rakousko a Slovensko. Všechny dálkové trasy obcházejí tuto oblast JV kraje Vysočina a JZ Brněnsko. Všechny stávající trasy vedou buď severem ČR a nebo ve směru S – J.
 2. Existuje záměr vytvoření radiál z Brna do okolních turistických oblastí. Nás se týká Jižní radiála Brno – Znojmo / Vranovská přehrada – Rakousko.

Cyklostezka Mikroregionem Ivančicko je součástí této jižní radiály a navíc vytváří spojnici Jihlava – Třebíč / Velká Bíteš – Oslavany – Ivančice – Dolní Kounice – Pohořelice – Mušovská jezera/Pálava – Mikulov – Rakousko/Slovensko.

Mikroregion je připraven tuto stezku vybudovat. Proč tedy hovoříme o problému?

Dne 29. 11. 2019 v Praze se na MMR uskutečnilo pracovní jednání s kraji, jehož cílem bylo pomoci správně nastavit podmínky pro Integrovaný regionální operační program (IROP) v novém programovém období 2021-2027.

Je sice možné, že v budoucím programovém období bude snahou podpořit investice do cyklistické infrastruktury ve dvojnásobném objemu oproti období stávajícímu a zároveň rozšířit způsobilost přímých i souvisejících výdajů, ale dále je potřeba počítat s tím, že by se nemělo jednat jen o ryzí cyklostezky. Je třeba budovat i obslužné stezky s přístupem jak cyklistů, tak i aut. Je třeba si klást ovšem i další otázky, např. pokud bude zrušen Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) v roce 2022, odkud bude možné čerpat na cyklostezky a na další bezpečnostní opatření? Zatím jsou to jen úvahy, ale někteří tvrdí, že velmi reálné. Pokud ovšem nebudou dotace se SFDI, finance z IROP jistě nebudou stačit.

A právě na Regiontour jsme mohli řešit jeden reprezentativní problém a to na cyklostezce Mikroregionu Ivančicko, v úseku Ivančice – Moravské / Nové Bránice, kde trasa vede jedinou možnou alternativou pro cyklisty v nebezpečné lokalitě kaňonovitého údolí u Stříbského mlýna, kde je v souběhu železniční trať, přetížená silnice II/152 a řeka Jihlava.

Podle vyhledávací studie je trasa vedená rekreační oblastí kolem chat a pochopitelně majitelé nemovitostí zde jezdí auty. Třecí plochy jsou následovné:

 1. jak skloubit zájmy majitelů chat a cyklistické dopravy a jak se dostat ke vhodnému dotačnímu titulu,
 2. jaký využít povrch – přírodní park versus asfalt / mlatová stezka versus auta (většinou SUV),
 3. nová situace v investicích SÚS Jihomoravského kraje – okamžitá potřeba vytvoření PD na rekonstrukci silnice II/152 a co nejrychlejší provedení díla z důvodu další dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Jedna z hlavních tras pro dopravu materiálu. To přinese ještě větší zatížení těžkými nákladními auty v už teď přetíženém a pro cyklisty životně nebezpečné komunikaci.

Navrhované možnosti:

 • Vybudování nové opěrné zdi pro rozšířenou komunikaci asi 600 m dlouhé a cyklostezku vést na krakorcích nad řekou (viz cyklostezka kolem jezera Garda v Itálii a nebo naše Labská cyklostezka).
 • Začlenit do nákladů rekonstrukce II/152 výstavbu lávky a budování cyklostezky podle vyhledávací studie. Potřeba zvážit náklady, časový horizont výstavby. Zde se nabízí, že II. alternativa by přinesla možnost dřívější realizace, ještě než začne vlastí rekonstrukce komunikace. Lávka by byla také důvodem pro výjimku v dotaci pro nákladovost vzhledem k tomu, že spojuje další tři úseky cyklostezky a není možné jinak propojit.

 

Jak bylo uvedeno výše. Nejedná se jen o problémy Ivančicka, ale celé republiky. Chceme proto na ně upozornit prostřednictvím následujících akcí:

 • 19. 3. 2020 (Příbramská výzva)
 • 12. 6. 2020 (akce na vybraných trasách, či místech)
 • 19. 9. 2020 (Evropský týden mobility)
 • 7. 10. 2020 (Velké Karlovice, odborná konference)
 • 6. 11. 2020 (Brno, Sport Life!)

 

Posílejte proto své postřehy, náměty. Zapracujeme je do celkové databáze.


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)