Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Superbloky. Nové řešení dopravy ze Španělska

06. 12. 2019

Koncept takzvaných superbloků otestovali ve španělském městě Vitoria-Gasteiz. Superblok je hlavním prvkem strategie pro mobilitu a veřejný prostor. Veřejný prostor vrací zpět lidem. Superblok je nový koncept, geografický prostor vymezený hlavními koridory, který pokrývá několik částí města. Osobní auta a veřejná doprava se mohou pohybovat pouze vně superbloku, jeho vnitřní ulice využívají především chodci.

Španělské město Vitoria-Gasteiz bylo reorganizováno do 77 superbloků. Jejich systém umožňuje vytvořit odlišné a efektivní sítě pro chodce, pro cyklisty a motorovou dopravu. Veřejný prostor se tak vrací zpět lidem a posiluje jejich sociální interakci v ulicích.


Důsledky
• Zdvojnásobení počtu cestujících ve veřejné dopravě během uplynulých deseti let.
• Pokles hladiny emisí CO2 o 9,5 % a snížení spotřeby energie v dopravním sektoru ve městě o 8,9 %.
• Snížení emisí a spotřeby energie v nově zavedených superblocích bylo mnohem výraznější.


Superbloky nebyly jedinou velkou realizací města. Město rovněž výrazně změnilo síť veřejné dopravy. Současně došlo k trojnásobnému navýšení parkovacích poplatků a snížení počtu parkovacích míst ve veřejném prostoru.


Výsledek
Podíl osobních aut na přepravě obyvatel města se snížil z 36 % v roce 2006 na 24 % v roce 2014.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)