Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

2. vydání Newsletteru projektu SMACKERs aktualitami k projektu.

04. 02. 2020

Projekt SMACKER, který zahrnuje 6 pilotních aktivit, trvá 3 roky a nyní se nachází v polovině druhého semestru.

Projekt byl zahájen v dubnu 2019 pod vedením SRM Reti e Mobilità (organizátor veřejné hromadné dopravy v metropolitní oblasti Bologna). Účastní se jej 9 partnerů z 6 evropských zemí a jeho celkový rozpočet činí 2,1 milionů EUR.

SMACKER je zaměřen na zlepšení služeb veřejné dopravy a mobility, integraci místních a regionálních dopravních systémů do hlavních koridorů EU, a motivaci cestujících k využívání veřejné hromadné dopravy.

V druhém semestru probíhá koncepční příprava šesti pilotních aktivit, na které se podílí zejména samosprávy a odborné instituce prostřednictvím tzv. Local Mobility Forum (LMF) v jednotlivých oblastech Evropy: Apeninský poloostrov v Itálii, město Gdynia v Polsku, městská část Praha – Suchdol v České republice, venkovská oblast Pomurska ve Slovinsku, město Budapešť v Maďarsku a východní Tyrolsko v Rakousku.

Role LMF je projednat problematiku mobility na řešeném území a poskytnout vodítko k pilotním aktivitám.

S ohledem na cíle Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, klíčovou součástí pilotního projektu městské části Praha – Suchdol je územní studie nového multimodálního terminálu Výhledy na okraji Suchdola, který by umožnil dojíždějícím z pražské aglomerace přestoupit na tramvaj (po vybudování plánované TT Podbaba – Suchdol). Ve spolupráci s hl. městem Prahou, ROPID, IPR, DPP, okolními obcemi a dopravními experty, MČ Praha – Suchdol připravuje koncept územní studie Výhledy, který zahrnuje integraci místní a příměstské dopravy do dopravního systému hl. m. Prahy. V rámci pilotního projektu budou probíhat motivační kampaně na podporu udržitelných druhů dopravy.

Mezitím se připravují tzv. “Local to Think Global” školení (LTG), která se budou konat v 2. čtvrtletí roku 2020 ve všech 6 pilotních oblastech. Jejich účelem je předat znalosti z projektu SMACKER zástupcům samospráv, veřejným institucím, podnikatelům, veřejnosti a dalším organizacím a zainteresovaným subjektům. Školení poskytnou odborné znalosti na místní úrovni.

Poznámka: Městská část Praha-Suchdol je partnerem evropského projektu SMACKER, jehož součástí jsou mj. přípravy opatření k preferenci veřejné dopravy a k omezení individuální dopravy z příměstských oblastí. V této souvislosti lze zmínit například plánované vybudování terminálu tramvajové trati v Praze-Suchdole včetně parkoviště P+R či dvě vymezení BUS pruhu, které připravuje ROPID, a to v části ulice Horoměřická (v úseku stoupáni směrem do centra) a v části ulice Kamýcká (v úseku Ke Kladivům - V Sedlci směrem do centra).


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Newsletter

SMACKER_newsletter_012020.pdf (608 kB)