Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Obáváte se koronaviru? Zkuste aktivní ochranu

02. 03. 2020

Česká média v těchto dnech žijí tématem koronaviru. Jeho vliv nechceme zpochybňovat, jen možná je načase  zdůraznit informace, které zaznívají od doktorů, politiků, i médii, ale nějak zapadají. Jde o to, aby se zbytečně nešiřila panika. Pokud můžeme povzbudit veřejnost, pak jsme vybrali tři výroky:

  • Zpravodajství ČT1: „pro vir platí to stejné jako pro chřipku - je to o zdravém životním stylu, jezte hodně vitámínů, jezte střídmě a pohybujte se...“;
  • průběh nemoci je u všech nakažených v Česku lehký“, uvádí včerejší tisková zpráva Ministerstva zdravotnictí, ke které se vyjadřoval také ministr zdravotnictví Vojtěch;
  • „Hlášená smrtelnost se pohybuje okolo 2-3%. Tj. jen o málo vyšší, než je u běžně u nás vyskytující se chřipky.“ Rozhovor s MVDr. Petrem Ježkem, primářem Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie nemocnice v Příbrami. 

Pokud si tedy můžeme vzít poučení této situace, tak by mohlo být následující:

Pokud člověk zanedbával svůj životní styl, tak je právě teď vhodná doba, aby se nad ním zamyslel a případně by přehodnotil některé své stereotypy. Týká se to jak stravy, tak pohybu. Je to jak s běžeckým marathonem. Pokud člověk netrénuje a má ho běžet zítra, tak ho nedá, ale pokud ví, že má čas na přípravu, pak ho zvládne. Tak je to i s virem. Pokud má člověk dnes špatnou fyzickou kondici, zanedbává prevenci, bude dnes náchylnější onemocnět jakoukoli virózou. Pokud si to ale vezme k srdci, pak může být připraven třeba ještě na horší virus. 

Jednoduchá rada zní: Zkuste častěji chodit, jezdit na kole. Možná tím nic nezískáte, ale rozhodně tím nic neztratíte.  Pocity ze zvýšení vlastní fyzické kondice si musí každý ověřit sám.

 

Pro ty, které alespoň oslovila tato myšlenka, jsme připravili následující překlad článku od skotské organizace SUSTRANS.

Kieran Turner je asistentem výzkumu ve Výzkumném středisku fyzické aktivity pro zdraví (PAHRC) při University of Edinburgh. Na následujících řádcích shrnuje, jaké přínosy získáme začleněním fyzické aktivity do každodenního dojíždění do práce či do školy, a vybízí k účasti v iniciativě Scottish Workplace Journey Challenge, která může zábavnou formou motivovat zaměstnance k aktivnějším způsobům dojíždění.

Tento program motivuje pracující ve Skotsku k tomu, aby se začali do práce dopravovat aktivnějším a udržitelnějším způsobem, ať už pěšky, na kole, veřejnou dopravou nebo i sdílenými auty, a snížili počet jízd, které vykonávají jednotlivě vlastním osobním autem. Aktivní doprava do práce prospívá nejen fyzickému, ale i psychickému zdraví jedince; výsledkem jsou šťastnější a produktivnější zaměstnanci.

 

Zdravotní přínosy 

Kromě toho, že součástí výzvy je celá řada cen, existuje i mnoho dalších důvodů, proč se zapojit.

Z výzkumu, který realizovalo PAHRC na univerzitě v Edinburghu, vyplývá, že doporučená míra chůze nebo jízdy na kole (150 minut chůze střední až silné intenzity týdně) může přispět ke snížení rizika předčasného úmrtí o 11, resp. 10 %. Tyto aktivity dále snižují rizikové faktory chorob, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, některé typy rakoviny nebo diabetes typu II.

Další z nedávných výzkumů PAHRC se zaměřil na souvislost mezi zdravotními přínosy aktivní dopravy a škodlivými vlivy znečištěného ovzduší, kterému je dojíždějící vystaven. Tento průzkum prokázal, že kromě oblastí s extrémně znečištěným prostředím zdravotní přínosy aktivní dopravy značně převažují nad škodami, které způsobují škodliviny v ovzduší.

Stále víc se také zajímáme o to, jaké jsou přínosy fyzické aktivity pro naše psychické zdraví. Výzkum PAHRC prokázal pozitivní vliv chůze i na prevenci úzkostí a depresí.

I přes veškeré její zdravotní přínosy 35 % dospělých obyvatel Skotska doporučenou míru fyzické aktivity nesplňuje. Vyšší podíl aktivní dopravy mezi dojíždějícími by skotským pracujícím pomohl doporučenou míru aktivity snadněji splnit.

 

Vliv na životní prostředí

Začlenění fyzické aktivity do běžného života má kromě podstatných zdravotních přínosů velmi důležitý dopad i na životní prostředí. Údaje z roku 2017 ze Spojeného království ukazují, že doprava vyprodukuje 27 % emisí skleníkových plynů, což je největší podíl ze všech sektorů.

Ačkoliv od roku 1990 množství těchto emisí kleslo o 42 %, dopravní sektor k tomuto snížení přispěl jen velmi málo, pouhými 2 %.

Změňme to

Jak konstatuje organizace SUSTRANS, ve Skotsku je třeba okamžitě jednat a dostat lidi z osobních motorových vozidel k aktivním způsobům dopravy, chůzí a jízdou na kole počínaje, přes koloběžky až po například kajaky (které byly taky zaznamenány jako jeden ze způsobů dopravy). Tam, kde nelze využít aktivní způsoby dopravy, je nanejvýš důležité zajistit dostatečně rozsáhlou a cenově dostupnou síť veřejné dopravy.

Jízda prostředky veřejné dopravy navíc také umožňuje dosáhnout doporučené míry denní fyzické aktivity, protože k vlaku nebo autobusu často dojdeme pěšky nebo dojedeme na kole.

 

Iniciativa Scottish Workplace Journey Challenge je inovativní způsob, jak zaměstnancům ve Skotsku pomoci začlenit fyzickou aktivitu do každodenního života, a středisko PAHRC bude veškerý pokrok se zájmem sledovat.

Zdroj: SUSTRANS


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)