Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Mamataxi. Pojem, o kterém ještě uslyšíme

06. 03. 2020

Přeplněná parkoviště, ucpané silnice, nervózně troubící řidiči, chodci, kteří se proplétají mezi auty. Tohle není popis dopravní situace v centru Pekingu, ale každodenní obrázek z okolí mnohých českých škol.

Rodiče si navykli vozit své děti skoro až před dveře a v okolí škol tak ráno i odpoledne vytvářejí dopravní zácpy. Takzvané mama-taxi se stává nebezpečným fenoménem. Pohnutky pro toto chování jsou určitě dobré, ochránit své dítě před nadměrným provozem a usnadnit mu cestu do školy, to jsou převažující důvody takového chování. Ale uvědomujeme si, jaký dopad má dovážení dětí do školy na jejich zdraví?

Na důsledky fenoménu mama-taxi upozorňuje celá řada organizací. Dnes vybíráme za všechny dva příklady – město Praha a spolek Na kole kolem z Mladé Boleslavi.

 

Čistou stopou Prahou

Kampaň Čistou stopou Prahou (ČSP) je komunikační kampaní hl. m. Prahy pro oblast udržitelné mobility. Má za cíl motivovat veřejnost k tomu, aby více přemýšlela a diskutovala nad tématem dopravy a o jejím vlivu na město a jeho obyvatele. Snahou je podávat veřejnosti objektivní informace, informovat je o aktuálním dění a nabízet možnosti bezemisního nebo nízkoemisního způsobu pohybu po městě. Vyšší povědomí lidí o problematice dopravy přispívá ke zlepšování kvality života v Praze bez nutnosti vytvářet regulace a zákazy.  

Komunikační značka ČSP je kontinuálním, dlouhodobým projektem (od roku 2016), který komunikuje témata udržitelné dopravy, informuje veřejnost o aktivitách města, motivuje občany a návštěvníky k odpovědným rozhodnutím a shromažďuje know-how v této oblasti.

V minulých letech vydalo město několik materiálů, které souvisí s cestami do školy. Ke stažení je najdete níže.

Pomozme dětem na vlastní nohy!

Děti dnes trpí akutním nedostatkem pohybu. Přestože mnoho z nich sportuje, WHO doporučených 60 minut aktivního pohybu denně pro zdravý vývoj splňuje jen každý pátý kluk a osmé děvče do 15 let, u starších je to ještě horší. Přitom tím nejjednodušším způsobem, jak si zajistit každodenní dostatek pohybu, je používat pro cesty do školy a po městě vlastní nohy!

Proto vznikl projekt „Pomozme dětem na vlastní nohy“, jehož cílem je dostat co nejvíc žáků a studentů mladoboleslavských škol z pohodlí rodičovského „Mama-Taxi“ (jímž se dnes do školy vozí čtvrtina dětí, polovina z nich ze vzdálenosti menší než 1 km) na vlastní nohy, kolo, koloběžku či alespoň do MHD. Kromě zdravějších návyků a větší samostatnosti a zodpovědnosti  dětí to prospěje i mnohde neudržitelné dopravní situaci v okolí škol, kde rodičovská „Mama-Taxi“ vytváří 20-100 % ranní dopravní zátěže. V rámci projektu proběhnou informační schůzky s pedagogy, dílny pro žáky a studenty zapojených škol i osvěta rodičů, budou navržena dlouhodobá dopravní opatření a zlepšeny podmínky pro bezpečné parkování kol a koloběžek ve škole. Hlavní motivací a vyvrcholením projektu je soutěž mezi zapojenými školami  o to, která z nich bude mít za celý soutěžní týden (20. - 24. 4. 2020) nejmenší procento těch, kteří se do školy dopravovali autem nebo na motorce. Soutěží vždy všichni žáci, pedagogové i provozní pracovníci, vítězná škola získá finanční odměnu, nejúspěšnější třída navíc volnou vstupenku na koupaliště.

Projekt, který  probíhá od listopadu 2019 do konce dubna 2020 na osmi mladoboleslavských školách, organizuje zapsaný spolek Kolem na kole ve spolupráci se statutárním městem Mladá Boleslav a finanční podporou Nadačního fondu ŠKODA-AUTO.

Zdroj: archiv hl. m. Prahy, Kolem na kole

Foto: Igor Steger

 


Štítky: Děti (Občan, tag38)

Ke stažení:

ČSP_mamataxi .pdf (278 kB)
ČSP_Cesta do školy.pdf (569 kB)