Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Každé město má právo na svou politiku řešení městské mobility, včetně důsledků.

19. 04. 2020

Každé město má na svou politiku řešení městské mobility a je jedno, zda se jmenuje plán udržitelné městské mobility, smart city strategie, zda o ní rozhodují jen politici, nebo o ní rozhodují spolu s veřejností. Skutečná politika řešení městské mobility se nejvíce pozná při rekonstrukci ulic, či veřejného prostoru, kdy finance de facto nehrají podstatnou roli. Tu hraje představa o bezpečnosti, plynulosti, o roli sdíleného prostoru, o preferenci aktivní mobility, nebo individuální automobilové dopravy, či parkování. Teorií a vizí je tisíce, ale projektová dokumentace může nabídnout jen jedno řešení, samozřejmě vždy v souladu s normami a zákonem.  Nad dokumentaci se mohou vést různé debaty, ale konečné řešení je stejně jen jedno. Cílem tak není hodnotit, zda technické řešení je správné, či nikoliv, ale komu více prospělo a komu přitížilo. Každý, ať si může udělat svůj závěr.

Jako praktický příklad bylo vybrané město Olomouc a rekonstrukce mostu Bristol v rámci protipovodňových úprav. Cílem není hodnotit kvalitu rekonstrukce, ale vést diskusi na téma, jak se může projevit v životě obyvatel města Olomouce.

Z pohledu řidičů se jedná jistě o komfortnější řešení. Dokonce se pamatovalo i na parkovací místa na ulici. Kpt. Nálepky.

I z pohledů rekreační cyklistů se jedná o bezpečnější a komfortnější řešení, neboť se nabízí bezkolizní trasa po nové náplavce.

Z pohledu podpory samotné cyklistické dopravy může být "Bristol" výzvou k dialogu, jaké město Olomouc vlastně chceme mít? Máme jít cestou podpory cyklistické dopravy, tak jak ji vidíme ve Vídni, v Lipsku, Ljublani a v řadě dalších jiných evropských městech, nebo máme jít jinou cestou? Projekt je již z roku 2011 a je zcela jisté, že za 9 let se mentalita národa hodně změnila, což by se mohlo promítnout i do navržených dodatečných úprav, případně i do dalších rekonstrukcí.

Analýza k navazující diskusi pro olomouckou veřejnost.

Část 1 - průběžný stav rekonstrukce, aneb možnost k nápravě:

Od roku 1994 mohli cyklisté využít cyklistickou stezku, včetně cyklistického přejezdu, která propojovala ulici Na Letné a ulici Husovu, kudy také vedou cyklotrasy 6029 a 6104. Dokonce existuje záměr, že bude vybudována cyklistická stezka na ul. Husova a dále na ul. Třída 17. listopadu, k areálu UP Olomouc, atletickému stadiónu a také k nákupnímu centru Šantovce. Cyklostezku bylo možné využít i k tomu, aby se cyklisté dostali na ulici Masarykova a dále k vlakovému nádraží.

Nová varianta, jak již bylo napsané, bude nabízet cyklistům atraktivní cestu podél Moravy po nové náplavce, což nabízí cyklistům zdánlivě bezkonfliktní křížení a atraktivní turistickou cyklotrasu podél Moravy. Jenže jízdní kolo neslouží jen k rekreaci, ale ve městě má sloužit především k dopravě. V tomto kontextu výhoda cyklostezky podél Moravy končí, neboť zástupci města ví, že stávající stav rekonstrukce vykazuje určité nedostatky a město se snaží o nápravu, aby daná situace byla vyřešena pro praktického uživatele vhodnějším způsobem. Například se uvažuje o vyčkávacím prostoru pro levé odbočení namísto současného stínu před ostrůvkem. Nutno podotknout, že jde o investici Povodí Moravy, takže tam neprobíhaly standardní postupy jako, když akci připravuje město. Jedná se stále o stavbu, není tam vše zdaleka dokončeno. Věříme, že celkově bude tato stavba pro cyklisty přívětivá a o poznání lepší, než původní stav.

Část 2. - popis stavu k 19. 4. 2020, aneb impulsy pro nápravu.

Novou úpravou je vazba ve směru na ul. Husova a Třídy 17. Listopadu zcela narušena, nebo jak aspoň naznačuje stávající stav rekonstrukce z 19. 4. 2020). Cyklisté mají pouze dvě možnosti. Jet dále po silnici, aniž by následně měli možnost se bezpečně dostat na plánovanou cyklistickou stezku na ul. Husova, nebo mohou slézt z kola a jít pěšky. Je to sice bezpečné, ale plynulost cyklistické dopravy se vytratí.

Pokud cyklista chce pokračovat ve směru na ulici Pasteurova, nebo na ulici Kpt. Nálepky, tak je chvályhodné, že může cyklista využít na mostě novou cyklistickou stezku, nicméně výhoda končí v momentě, kdy je sice odveden na bezpečný přejezd pro cyklisty, ale kterým dojde opět k narušení plynulosti z pohledu cyklistické dopravy. Cyklisté, kteří pojedou z ulic Komenského,  Husova, Na Letné prostě budou muset sice použít tuto cyklostezku, ale vzhledem k navazujícímu závleku to mnozí neudělají, byť budou porušovat zákon. Opatření bude logické, pokud na ulici Pasteurové budou zrealizovány souběžně cyklistické pruhy.

Aneb. Finální podoba projektu je po technické stránce asi správně navržena, ale pro cca 80 % dopravních cyklistů se jedná o neakceptovatelné řešení.

Závěrem:

Obyvatelé města Olomouce budou tedy s napětím očekávat, nakolik se podaří prosadit změnu stavby před dokončením a prosadit přívětivější opatření pro cyklisty.

Nyní se mají dělat plány udržitelné městské mobility podle nové evropské metodiky, budiž tedy pro město výzvou, aktualizovat svůj plán dle nové metodiky. Plán udržitelné městské je prostě nekončící proces. Bude zálěžet jen na olomoucké veřejnosti, jakou cestou se chce vydat. Právo má na obě cesty.

 


Štítky: Strategie (Role města, tag2)