Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Lekce 10 - scénáře, příklad z Lipska

30. 04. 2020

Scénáře pomáhají lépe pochopit pravděpodobné dopady externích faktorů, ovlivňujících městskou mobilitu (např. klimatické změny, informační technologie, finance nebo bezpečnost), v kombinaci s alternativními metodami, jak na ně reagovat. Scénáře znázorňují různé možnosti budoucího vývoje, vzájemně odlišné, a tím umožňují nezávisle posoudit možné důsledky současných trendů, společenských a lokálních změn i odlišných politických strategií. Zkoumání dopadů odlišných scénářů budoucího vývoje posiluje faktickou základnu pro strategické rozhodování, poskytuje nutné informace a inspiraci pro přípravu vize a cílů a pomáhá stanovit reálné cíle a úkoly pro strategické indikátory.

Otázkou ale je, zda není pro česká města stanovování scénářů příliš drahé. Zda nejít jednodušší cestou a rovnou by šla cestou Města krátkých vzdáleností (strategie Smart Česko 2030).

A ještě jedna podstatná informace na adresu scénářů: V případě modelování jsou v této fázi doporučeny strategické modely plánování a sketch planning models, protože jsou levné, rychle proveditelné a lze je používat interaktivně. Použití detailních dopravních modelů bývá v této fázi vhodné jen tehdy, pokud jsou k dispozici hned a bez dodatečných vysokých nákladů.

Pro inspiraci a uvažování, zda jít touto cestou, uvádíme příklad z Lipska. Sám vedoucí odboru dopravy scénáře okomentoval jízlivou poznámkou: "Vyhodili jsme za to milióny, i když jsme věděli, jak to dopadne".

Lipsko připravilo v rámci vědeckého a otevřeného procesu hned šest scénářů pro různé vývojové směry:

  1. Pokračování současné strategie pro mobilitu
  2. Pokračování současné strategie pro mobilitu s neměnnými poplatky za jízdné
  3. Udržitelný scénář
  4. Scénář pro cyklistické město
  5. Scénář pro prioritní veřejnou dopravu
  6. Komunitní scénář

Scénáře byly posouzeny podle různých kritérií (atraktivita pro uživatele, ekologické výhody, ekonomické výhody, systémové výhody), bylo provedeno kvalitativní hodnocení. Z evaluace vyšel nejlépe cyklistický scénář, na druhém místě scénář udržitelný a na třetím scénář pro veřejnou dopravu.


Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)