Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Eropský účetní dvůr: Zásadní změna udržitelné městské mobility nenastala

21. 05. 2020

Zveřejňujeme zvláštní zprávu Evropského Účetního Dvora: Udržitelná městská mobilita v EU: bez odhodlání členských států není možné podstatné zlepšení.

Hned v úvodu se píše: "Je zřejmé, že výrazné zlepšení v oblasti udržitelné městské mobility může vyžadovat více času. Nicméně šest let poté, co Komise vyzvala k zásadnímu posunu, nic jednoznačně nenasvědčuje tomu, že by města svůj přístup principiálně měnila. Zejména neexistuje jasné směřování k udržitelnějším druhům dopravy. Města sice zavedla řadu iniciativ, jejichž cílem je zvýšit kvalitu a objem veřejné dopravy, avšak k výraznému omezení používání soukromých vozidel nedošlo. Některé ukazatele kvality ovzduší se mírně zlepšily, avšak emise skleníkových plynů ze silniční dopravy neustále rostou a mnoho měst stále překračuje bezpečnostní limity EU."

Pokud tedy někdo slyší kritiku, tak se víceméně týká celé Evropy. Nemusí si ji tedy nikdo brát osobně, ale měl by si z toho vzít nějaké poučení.

Celá zpráva je k dispozici ke stažení.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Zvláštní zpráva Evropského Účetního Dvora

SR_Sustainable_Urban_Mobility_CS.pdf (3.8 MB)