Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Cyklistická doprava, či jízda na kole v kontextu SUMP

10. 07. 2020

Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření cyklistické dopravy. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „Practitioner Briefings: Cycling Key ingredients to successfully promote cycle use at local level“, která právě propojuje principy podpory cyklistické dopravy se SUMPem.

Inspirativní příklady lze také dohledat na portálu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/cyklisticka-doprava

Prezentace z výroční konference z Groningenu (06/2019):

C4. Reaping the health benefits of walking and cycling

Kdo chce plánovat cyklistickou infrastrukturu, tak vychází z TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, či z ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací a příslušných vyhlášek a zákonů. Jenže i když je v Česku jedno právní prostředí, výklady jsou různé. Tento odkaz tak neřeší technické detaily, ale vede k podpoře opatření aktivní mobility. Není možné, aby subjektivní pohledy některých úředníků bránili naplňování cílů plánů udržitelné městské mobility. Tento odkaz tak chce vyvolat diskusi na téma, proč to někde jde a někde nejde.

Cílem je zdůrazňovat, že pokud má SUMP podporovat aktivní mobilitu, pak se tomu má přizpůsobit i dopravní infrastruktura a pohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu.


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)