Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Diferencovaná doprava - příklady z Německa

28. 08. 2020

COVID-19 proměnil vnímání dopravy. Během pandemie se snížil dopravní provoz, lidé používají méně hromadné dopravy z důvodu omezení kapacity a vlastního strachu z nakažení virem. V současné době tak většina dopravců pociťuje výpadek příjmů. Města zároveň pracují s omezeným rozpočtem, a tak začíná diskuse o tom, jak zachovat kvalitu veřejné dopravy za omezených podmínek. Veřejná doprava přitom má celou škálu možností, jak uspokojit potřebu po mobilitě. Dnes přinášíme příklad řešení z německého regionu Vestfálsko. 

Skupina vestfálských dopravců (WVG – Westfälische Verkehrsgesellschaft)  nabízí systém vybraných produktů diferencovaného systému dopravní obslužnosti: 

  • Rychlý autobus
  • Regionální autobus
  • Přímý autobus
  • Městský autobus
  • Noční autobus
  • Noční taxi pro ženy
  • Taxibus
  • Sběrné taxi na zavolání
  • Občanský autobus
  • Sběrné taxi pro společenské akce

Dopravci v rámci WVG obsluhují v celkově sedmi okresech, 87 městech a obcích 2,4 milionů obyvatel s denní obslužností na ploše okolo 8600 km2. Struktura dopravní obslužnosti sahá od řídce osídlené venkovské oblasti po hustě osídlené městské území. Regionální a městský dopravní systém je charakterizován různými strukturami obsluhovaného území a vlastní dopravní obslužnosti. Je koncipován jako prostorový dopravní systém, tj. vazbou mezi MHD a „mimoměstskou“ dopravou, napojením hlavních center ke středním centrům stejně jako propracovaného navázání malých a středních měst. S tímto stojí navíc v popředí přeprava do škol. Tyto rozdílné prostorové systémy jsou rozděleny na dílčí systémy. To znamená, že rozdílná poptávka vůči dopravní nabídce se specifikuje podle účelu cesty a cílové skupiny.

 

A příklady můžeme najít i u nás. Jako analogický systém je také možné uvést i systém Radiobus, provozovaný pod Orlickými horami. Zahrnuje spoje, které buď v celé trase, nebo její části jede podle potřeby. Platí, že výstup na zastávce spadající do poptávkového úseku je třeba oznámit řidiči ve vozidle, naopak nástup je nutné objednat v předstihu na dispečinku. Spojení je zároveň součástí jízdního řádu.

 

Text: 

DRDLA, Pavel. Osobní doprava regionálního a nadregionálního významu. 2. upravené vydání. Pardubice: Polygrafické středisko Univerzity Pardubice, 2018. 420 s. ISBN 978-80-7560-189-6.

Foto:

www.wvg-online.de


Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)