Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Parkovací politika a normy

07. 09. 2020

Kapacita parkování trápí většinu měst. Proto se také tématu věnuje několik legislativních předpisů. 
Základním předpisem, který stanovuje počet parkovacích míst u nových budov, je ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, který stanovuje:
Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech potenciálních zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti tak, aby etapově i výhledově byla jejich potřeba uspokojena.

V kapitole 14.1 Odstavné a parkovací plochy je přesný výpočet určující počet parkovacích míst. Například určuje, že pro nové činžovní domy musí být vybudování parkovací stání na 1-2 bytové jednotky, u velkých bytů nad 100 m2 dokonce 2 parkovací stání na bytovou jednotku. Norma obsahuje přesný výpočet pro různé kategorie objektů, jako jsou například obytné budovy, školy, kulturní zařízení, nemocnice a další zdravotnická zařízení, administrativní a obchodní budovy, ubytovací zařízení, stravovací zařízení, sportoviště a výrobní závody.

Jak se ukazuje, města mají často odlišné požadavky na parkovací kapacity. Speciálně pro oblast hlavního města Prahy proto od roku 2014 platí Pražské stavební předpisy. V §32 a §33 určují nejen kapacity, ale také formu a charakter parkovacích zařízení, a to odděleně pro různé zóny městské zástavby. 

 

Podívejme se pro srovnání, jak vypadají normy pro parkování u jízdních kol:

Parkování pro jízdní kola
Parkovací infrastruktura pro jízdní kola se do projektů dostává jen výjimečně, při stavbě nových objektů ji projektanti a kompetentní úředníci (většinou stavebních úřadů) často ani nevyžadují. Nemají k tomu ostatně žádný legislativní nástroj. Kapacity pro parkování kol legislativně upraveno není ani v ČSN 736110 Projektování místních komunikací, ani v ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Úředník tedy nemá možnost vyžadovat po projektantovi či investorovi zahrnutí vhodné parkovací infrastruktury do projektu stavby.

V České republice v současné době existuje pouze norma, která zohledňuje možnost parkování v místě trvalého bydliště. Dle české technické normy ČSN 73 43 01 Obytné budovy (ICS 91.040.30 z června 2004) musí mít obytná budova jako domovní vybavení místnost určenou na ukládání jízdních kol, kočárků a invalidních vozíků. Dále již však nespecifikuje její velikost, kapacitu, umístění a tak nechává rozhodnutí na projektantech.
V roce 2010 nicméně vznikla  metodika s názvem Cyklistická doprovodná infrastruktura, která doporučuje konkrétní zařízení pro parkování kol s ohledem na délku (krátko-, středně- a dlouhodobé parkování). Ta obsahuje mimo jiné základní doporučené počty parkovacích míst pro kola, které vycházejí z příslušných evropských standardů (viz příloha). 

Konkrétní požadavky na kapacitu parkovacích stání může definovat vyhláška města, jak to doporučují TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Ty určují také konkrétní podobu a umístění parkovišť, a to v kapitole 9 Parkování jízdních kol. TP 179 detailně popisují parametry stojanů pro kola a v případě stojanových hnízd (přístřešků, cykloparkovišť) také základní prostorové požadavky dle způsobu uspořádání.

Požadavek zřizovat parkovací stání pro jízdní kola především u budov občanské vybavenosti zmiňují v §34 Pražské stavební předpisy, které jsou závazné pro hlavní město. Předpis sice nestanovuje žádnou minimální kapacitu  stání, zato uvádí charakteristiky parkovací infrastruktury. Obecné doporučení vybavovat stavby plochami k odkládání jízdních kol je zdůrazněno zejména u budov občanské vybavenosti, které jsou nejčastějším cílem cyklistické dopravy. Pokud chce projektant nebo stavebník ustoupit od záměru realizace stání pro jízdní kola, musí tento stav náležitě odůvodnit. Předepsaná je i forma parkování, které musí být veřejně přístupné a musí nabídnout možnost jízdní kolo uzamknout (např. ke stojanům).


Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)