Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Evropská rada pro bezpečnost dopravy: Jak na vyšší bezpečnost chodců a cyklistů

25. 10. 2020

Milán, Amsterdam, Brusel a Paříž. Všechna tato města se během koronavirové krize rozhodla do ulic vylákat víc lidí na kolech. A to pomocí opatření jako vytváření nových cyklopruhů, cyklostezek či aplikování nových strategií bezmotorové dopravy. To všechno přineslo velký nárůst počtu cyklistů, zrychlení i zpříjemnění dopravy. V Česku se zatím vede vášnivá diskuse o každém opatření pro cyklisty na silnicích.

Statistiky dopravy ale hovoří jasně: Obliba jízdního kola během pandemie výrazně stoupla. Obliba bezpečných cyklostezek mezi Čechy se projevila i v období březen - květen 2020, kdy v důsledku zavedení opatření proti šíření COVID, vzrostly počty uživatelů cyklostezek běžně o 40 - 60%[1]

Nová zpráva Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC) ve své poslední zprávě v rámci programu PIN (Index bezpečnosti dopravního provozu na silnicích) zkoumá aktuální dostupné údaje o současné úrovni bezpečnosti cyklistů a chodců ve všech státech EU i v dalších zemích, které poskytly svá data.

Podle Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC), v zemích EU klesají počty usmrcených cyklistů osmkrát pomaleji než počty osob usmrcených v motorových vozidlech. ETSC vyzývá k okamžité akci, která by pomohla výrazně zvýšit bezpečnost udržitelných způsobů dopravy, jako jsou chůze a jízda na kole.

Graziella Jostová, projektová ředitelka ETSC, k tomu uvedla:

„Evropská unie čelí mnoha problémům, jako je klimatická krize, úmrtí a vážná zranění při dopravních nehodách, znečišťování ovzduší či obezita. Strategie zaměřené na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů mohou významně přispět i k řešení dalších uvedených problémů. Některé státy EU, v první řadě Holandsko a Dánsko, ukazují správnou cestu vpřed. Když to zvládnou tyto státy, může to zvládnout i zbytek EU.“

 

Potřebujeme okamžitá opatření ke snížení počtu obětí mezi cyklisty a chodci

Jak je uvedeno ve zprávě, podpora aktivní mobility může hrát významnou roli v našem úsilí o překonání většiny výše uvedených problémů. Navíc jde o strategii přínosnou i pro ekonomiku. Podle střízlivých odhadů již současná míra cyklodopravy v EU přináší ročně cca 150 miliard euro. Naproti tomu negativní externí náklady motorové dopravy (dopravní zácpy, znečištění a klimatická změna) jsou podle nedávné studie pro Evropskou komisi odhadovány na 800 miliard euro ročně.

ETSC proto přichází ve zprávě s několika doporučeními:

  1. Především jde o to, jak využít hierarchii pro městské plánování, která staví pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu nad osobní automobilovou dopravu, dále omezení rychlosti na 30 km/h podpořené opatřeními ke zklidnění dopravy v oblastech s vysokým počtem chodců a cyklistů.
  2. Autoři rovněž vyzývají Evropskou unii, aby nasměrovala finanční prostředky do opatření zvyšujících bezpečnost na silnicích i v ulicích a předložila strategii pro bezpečnou aktivní mobilitu.
  3. Kromě toho by ETSC ráda viděla zkvalitňování sběru dat, protože velký počet usmrcených i vážně zraněných cyklistů a chodců stále zůstává mimo záznamy, a také klíčové indikátory výkonu pro sledování pokroku v oblasti zvyšování bezpečnosti těchto skupin ve státech EU.

 

Jak na to prakticky?

Pro zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích doporučuje Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu oddělit cyklisty od provozu motorových vozidlech na všech silnicích s povolenou rychlostí vyšší než 30 km/h. Odkazuje se přitom na německé technické podmínky pro cyklisty „Guidelines for Cycling Facilities (ERA 2010)“, které doporučují od 30 km/h hledat různé druhy oddělení, například formou ochranných pruhů pro cyklisty.

Obě zprávy jsou ke stažení v příloze tohoto článku, kde je možné si příslušné vyhledat. Doporučení ke zvýšení bezpečnosti obsahuje zpráva THE EUROPEAN UNION’S ROLE IN PROMOTING THE SAFETY OF CYCLING, a to na str. 14, kapitola 2.7. Daný dokument rovněž odkazuje na Plány udržitelné městské mobility (SUMP), kde se tato opatření rovněž podporují. 

 

A co na to česká města?

Obecně v České republice zatím převládá přístup z pohledu automobilové dopravy, a to na úkor opatření pro cyklisty. Cyklostezky není problém vybudovat, ale smysluplnou síť bezpečných tras pro cyklisty bez cyklistických pruhů jednoduše nelze zrealizovat. Přesto se v praxi často setkáváme s předsudkem, že realizace cyklistických pruhů je pro cyklisty nebezpečná. Na silnicích s návrhovou rychlostí vyšší než 30 km/h, kde navíc již dnes prokazatelně lidé na kolech jezdí, má smysl vybudování jakýchkoli ochranných opatření.

 

 

Zdroj: Zpráva PIN Flash 38. Nakolik bezpečná je pěší a cyklistická doprava v evropských státech?, Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC)

 

Více najdete zde:

 [1] Zdroj: http://www.mereninavstevnosti.cz/ (TOP 2019)

 


Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)