Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Městské prostředí, životní prostředí a vazba na Plány udržitelné městské mobility (příklad Lublan)

03. 11. 2020

Podívejte se, jak EU činí města udržitelnějšími prostřednictvím zákonů a iniciativ. Naleznete informace o iniciativách Evropské zelené město a Zelená listina na podporu udržitelných měst a o dohodě o zeleném městě, aby byla města zelenější. 

  • Dohoda o zeleném městě Iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je učinit města zelenějšími, čistšími a zdravějšími.

  • Evropské zelené městoIniciativa Evropské komise na podporu a odměnu větších měst za jejich environmentální úspěchy.

  • Evropský zelený listIniciativa Evropské komise na podporu a odměnu menších měst za jejich environmentální úspěchy.

Příklad: Lublaň – Evropské město zeleně roku 2016

Lublaň, která je politickým, administrativním, kulturním a ekonomickým centrem Slovinska a kde žije více než 280 000 obyvatel, získala v roce 2016 titul Evropské město zeleně.

Lublaň ohromila porotu výraznou transformací směrem k udržitelnosti, kterou město prodělalo v uplynulých 10–15 letech. Transformace se týkala mnoha oblastí života ve městě, včetně místní dopravy nebo proměny centra v pěší zónu. V minulosti Lublani dominoval především automobilový provoz, současné město se zaměřuje na veřejnou dopravu a na dopravní sítě pro chodce a cyklisty. Nejdůležitějším krokem v celé transformaci byla změna režimu dopravy na hlavní dopravní tepně města (ulice Slovenska).

Území Lublaně tvoří ze tří čtvrtin zeleň, jejíž součástí jsou souvislé vodní, lesní a zemědělské plochy. V posledním desetiletí město realizovalo celou řadu opatření, která se týkala právě městské zeleně, např. výsadbu více než 2000 stromů, vybudování 5 nových parků a revitalizaci nábřeží podél řeky Sávy. Nejrozsáhlejším městským parkem je Stezka paměti a přátelství – nejdelší třída ve městě lemovaná stromovou alejí se 7000 stromy a několika pomníky, odpočívkami a dalším vybavením. Již v roce 2010 toto slovinské město potvrdilo, že 1400 ha z jeho rozlohy tvoří lesy, jejichž účelem je zachytit škodlivý CO2 z ovzduší. Proto jsme také městu Lublaň přisoudili environmentální rozměr, abychom ukázali, jak doprava a mobilita s tímto tématem souvisí.

Buďme ale spravedlivý. Lublaň není Vídeň a má opravdu problémy s automobilovou dopravou. Pokud se podíváme na modal split města Vídně, tak naše města, včetně Ostravy jsou na tom mnohem lépe. V čem bychom se tedy měli inspirovat?

Umění zapojit veřejnost. Ano, teoreticky víme, co participace znamená. Od samotného začátku navrhování je veřejnost přizvána k aktivní účasti stanovení cílů. Participační strategie musí být založena na snaze otevřít strategické plánování veřejnosti a dalším aktérům ve městě. Problém je v tom, že česká ani moc participovat neumí, nebo nechce, nevyhledává komunikaci o budoucnosti rozvoje města a pokud ano, tak jen chce bojovat za své zájmy. Ale i přesto bychom se měli o to stále pokoušet a nechat se inspirovat městem Lublaň.

Jen tak mezi námi, dokážete si představit, co by se stalo s politiky, kteří by ve městě, kde jezdí 67 % lidí do práce autem, najednou přišli s návrhem výrazného omezení automobilové dopravy? Asi by již nebyli v příštím volebním období zvoleni. Zdá se ale, že lublaňským politikům se to nestalo. Prostě museli najít způsob, jak se přiblížit ke svým obyvatelům a společně nastartovali proces změn.

Lublaň je díky jasně definované vizi udržitelného rozvoje prvním městem jihovýchodní Evropy, které se stalo Evropským zeleným městem roku. Abychom veřejnosti přiblížili jednotlivá opatření, která město dovedla až k tomuto prestižnímu titulu, připravilo město speciální celoroční kampaň. Základem kampaně je originální prezentace Lublaně jako Evropského zeleného města se všemi jeho úspěchy, doplněnými o upřímná slova pyšných spoluobčanů, pro něž je každé tzv. zelené opatření primárně určeno. Takto také vznikl komunikační slogan Lublaň. Pro vás. Pro tebe.


Obrázek 1 Ambasadoři města Lublaň. Zdroj: město Lublaň.

Součástí zeleného roku byly i aktivity 24 ambasadorů Evropského zeleného města. Byli vybráni ze správních zaměstnanců města Lublaně a jeho veřejných institucí a firem, z veřejně známých občanů města i ze samotných obyvatel, kteří město přesvědčili svými názory na zelenou Lublaň.

„Tento titul pomohl Lublaň zviditelnit v mezinárodním měřítku, a to je pro budoucnost města jen dobře. Doufám, že naše město zůstane zelené dlouho, aby si zdejší vysokou životní úroveň a radost ze života mohly užívat i naše děti. A i kdyby je jejich cesta odvála někam jinam, Lublaň zůstane jejich prvním bezpečným útočištěm. DOMOVEM.“ Darja

„Promyšlené vodohospodářské strategie i nakládání s odpady, lokální produkty a potraviny, péče o čistotu životního prostředí i nabídka dopravy (BicikeLJ!), to jsou jen některé z jednoduchých kroků nebo vodítek, které provázejí můj každodenní život.“ Nika

„Lublaň je tak milá a přátelská díky přátelským lidem, díky společnostem, které trvale pracují na jejím rozvoji, a díky soudržnosti, která je nejen zásluhou jednotlivců, ale především kvalitního vedení města v čele se starostou.“ Žiga
Obrázek 5 Ambasadorka města Lublaň, paní Tarmanová. Zdroj: město Lublaň.

„Pocházím ze čtvrti Šiška. Žili zde moji prarodiče a nyní ve stejném domě žijí i moje pravnoučata.“ To jsou úvodní slova paní Nady Tarmanové, která si nenechá ujít žádné číslo časopisu města Lublaň, kde se dozví vše podstatné o životě ve městě. Paní Tarmanová ještě stále dobře vidí i bez brýlí. Co ji vedlo k tomu, že zatoužila stát se ambasadorkou. Spontánně odpovídá: „Lublaň pro mě vždycky hodně znamenala, což dobře ví celá moje rodina a občas si kvůli tomu ze mě dělají legraci. Je to moje rodné město. A snažím se to naučit i svoji rodinu, aby o Lublani a o svém životě v ní přemýšleli. Lublaň je krásná, krásná a ještě jednou krásná!“

Společně se pak spolupodíleli na více jak 1800 projektů, které ovlivnili kvalitu života ve městě.

Město Lublaň realizovalo v posledních deseti letech více než 1800 projektů zaměřených na zvyšování kvality života a kromě dalších cen získalo v roce 2016 ocenění Evropské zelené město. Na fotografiích níže jsou některé z nejvíce viditelných současných i minulých projektů.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)