Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Zdraví a politika mobility s nulovými emisemi

07. 01. 2021

V rámci Dnů pro městskou mobilitu 2020 se konalo tematické setkání „Zdraví a politika nulové mobility“, na kterém se pracovalo s myšlenkou, že aktivní způsoby dopravy jako chůze či jízda na kole mohou působit jako prevence některých úmrtí a přispívat ke snižování emisí. Aby se těmto opatřením dostalo dostatečné podpory, musí být zdravotní témata pevně ukotvena v politice mobility, konkrétně v plánech udržitelné městské mobility (PUMM), a to se zatím moc často nestává.

Na setkání, jehož moderátorem byl Fred Dotter z Mobiel 21, byly uvedeni čtyři vynikající řečníci, kteří se podělili o zajímavé myšlenky a aktivity týkající se vztahu zdraví a mobility a jeho politického rozměru. 

  1. Francesco Dionori (UNECE – Evropská hospodářská komise OSN) poskytl účastníkům vhled do Celoevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí - THE PEP
  2. Lucia Errandonea (Ideas for Change) se zaměřila na soubor nástrojů CitieS-Health Toolkit
  3. Fabiana Palmero (Město Vic, Španělsko) informovala o síti měst URBACT's Healthy Cities Network
  4. Francesco Iacorossi (Agentura pro mobilitu v Římě) se mimo jiné zaměřil na projekt CIVITAS Handshake

Záznam setkání naleznete na YouTube kanále Eltis. Kromě toho lze uvedené prezentace stáhnout zde

Zdroj: http://epomm.eu/http://epomm.eu/


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)