Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Co je to městský prostor?

03. 02. 2021

Městský – ve městě, týkající se města či charakteristický pro město

Prostor – souvislá oblast či plocha, která je volná, dostupná nebo ničím neobsazená

Města nabízejí příležitosti, propojují lidi a často usnadňují náš každodenní život. Jejich obrovský potenciál však lze využít jen tehdy, jsou-li plánována aktivně s ohledem na své obyvatele a jejich prospěch.

„Neexistuje žádná logika, do které bychom mohli město vtěsnat – město dělají lidé, a stejně tak i naše plány musí fungovat pro lidi, nikoli pro budovy a stavby. A to neznamená smířit se se současným stavem, centra měst potřebují generální opravu, jsou špinavá, ucpaná, přetížená. Existují zde však i dobré věci, a které to jsou můžeme zjistit třeba jen starým dobrým pozorováním – prostě uvidíme, co se lidem líbí,“ uvekla Jane Jacobs již v roce 1958.  

Mnohým z nás přinesla pandemie COVID-19 větší pocit vděčnosti za naše domovy. Způsob, jakým jsme dříve žili ve veřejném prostoru, je nyní zcela znemožněn. Přelidnění, nedostatek prostoru, nadměrné šíření choroboplodných zárodků, to jsou témata zaměstnávající architekty a urbanisty po celém světě, a ti se nyní snaží přehodnotit svůj přístup. Plánování města musí být v souladu s každodenním životem, který v jeho prostoru probíhá.

Tato náročná doba je pro města příležitostí využít svůj veřejný prostor odlišným způsobem. S letními dny osobní motorová doprava ve městě zklidňuje. Široké ulice měst jsou ideálním místem, kde se větší množství lidí může shromáždit a současně udržovat bezpečné odstupy. Venkovní prostředí je nejbezpečnějším prostorem pro tolik přínosný lidský kontakt. Máme tedy jedinečnou šanci proměnit městský prostor v náš druhý obývák.

Zdroj textu: Zpravodaj EPOMM 10/2020

Autor: Fred Dotter, Mobiel 21 pro EPOMM

Zdroj pro obrázek: Freepik


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)