Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Aktivní mobilita zlepšuje veřejný prostor – Německo

31. 01. 2021

Federální výzkumný program Experimentální rozvoj bydlení a měst (ExWoSt), nad nímž má dohled německý Federální institut pro výzkum budov, městských záležitostí a územního rozvoje, podporuje inovativní plánování a opatření týkající se důležitých občanských témat a bydlení. V rámci projektu Aktivní mobilita v městských čtvrtích projektové týmy ve čtyřech městech připravují a realizují taková opatření ve veřejném prostoru, která podpoří rozvoj aktivní mobility, především pěší a cyklistické.

První výsledky tohoto projektu ukazují, že městské čtvrti se mění. Například v Kolíně proběhla transformace ulice v cyklistickou ulici – v multifunkčním pruhu bylo 50 parkovacích míst pro auta nahrazeno 120 parkovacími místy pro jízdní kola, lavičkami a dalším mobiliářem. Jedním z opatření zavedených v Kielu byl obývací pokoj na dopravním ostrůvku. Další opatření zvyšující kvalitu veřejného prostoru: vyhrazené pruhy pro cyklisty a chodce, prostor pro sdílenou mobilitu, zklidnění motorové dopravy a opatření usnadňující přecházení ulice.

Zdroj textu: Zpravodaj EPOMM 10/2020

Autor: Fred Dotter, Mobiel 21 pro EPOMM

Zdroj pro obrázek: © Melanie Schade


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)