Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Nová interpretace veřejného prostoru

25. 01. 2021

Pod zkratkou D.I.N.G. se skrývá pokus prozkoumat novou metodu demokracie a aktivního občanství, která se zaměřuje na představivost a transformaci veřejného prostoru v lidském měřítku. To vše s důrazem na kvalitnější a ekologičtější mobilitu ve městech a podle principu „zdola nahoru“. Zkratka D.I.N.G. má dva významy. Na jedné straně jde o „přímou intervenci bez cíle“ (Direct Intervention with No Goal), na druhé straně o „přímou intervenci s přirozeným dobrem“ (Direct Intervention with Natural Good). Ústředním prvkem experimentu je umělecké dílo zvané Rope (Lano). Jeho autor, belgický umělec Ief Spincemaille, a současně držitel autorských práv, ho nazývá otevřeným designovým nástrojem. Jde o lano o délce 65 metrů, průměru 30 cm a váze 196 kg. © iefspincemaille.com Lano slouží jako designový nástroj pro reinterpretaci veřejného prostoru. Poselství lana je zjevné a nepochybné: „Udělejte se mnou něco!“

D.I.N.G. popisuje čtyři implicitní funkce a přednosti lana, které tvoří rámec celé metodiky:

  1. Agora: Lano je zařízení, které slouží k posezení a hrám obyvatel města. Cílem lana je oživit tuto funkci v našich (chytrých) městech.
  2. Demokracie: Lano je osobnost, která nesoudí a shromažďuje různé hlasy. Je to živá bytost, která slyší, vidí a cítí. Protože lano je lano, není součástí žádné strany, žádného hodnotového systému nebo názoru.
  3. Představivost: Kde se lano objeví, tam způsobuje poetické narušení veřejného prostoru a ponechává prostor pro nápady a představy o daném místě.
  4. Nástroj: Lano je nástroj pro tvorbu něčeho nového. Je to nástroj pro testování okamžitých nápadů. Vznikají nové souvislosti nebo dočasné cesty. Možnosti, formy a funkce lana omezuje jen naše představivost.

Zdroj textu: Zpravodaj EPOMM 10/2020

Autor: Fred Dotter, Mobiel 21 pro EPOMM

Zdroj pro obrázek: © iefspincemaille.com


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)