Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Atlas mobility pro Evropu 2021 byl oficiálně představený v Bruselu

08. 02. 2021

Bruselská kancelář nadace Heinrich-Böll-Stiftung představila minulý týden zbrusu nový Atlas mobility pro Evropu. Publikace představuje klíčová fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě a přispívá k úsilí o udržitelnou a spravedlivou mobilitu v Evropské unii. Hlavní poznatky z Atlasu jsou shrnuty ve 12 krátkých lekcích. Výhledově by měla vyjít také česká verze, zatím je k dispozici alespoň krátký přehled a anglická verze ke stažení zde.

  

Udržitelná doprava a mobilita jsou klíčem k řešení klimatické krize a k dosažení cílů evropské zelené dohody. Doprava však dnes představuje téměř 30 procent emisí CO₂ v Evropské unii. Jak může EU snížit své emise z dopravy a mobility a zároveň propojit občany, vytvářet zelená pracovní místa a zavádět inovace v tomto odvětví?

 

  

12 krátkých lekcí o mobilitě v Evropě

 1. Svým vývojem mobilita v Evropě znamenala pro mnoho lidí šanci na vlastní sebeurčení a svéprávnost, zároveň ale tyto VYMOŽENOSTI jsou zdrojem sociálních a ekologických TLAKŮ.  
 2. Masová turistika a cestování letadly a výletními loděmi jsou pro naše ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ obzvláště škodlivé. Evropský jednotný trh má v tomto ohledu ROZHODUJÍCÍ ÚLOHU, a proto mají Evropané svůj podíl ODPOVĚDNOSTI.
 3. Motorová MASOVÁ DOPRAVA dosáhla svých limitů. Evropský sektor dopravy, kterému dominují FOSILNÍ PALIVA, přispívá ke globálnímu oteplování, znečištění a stresu.
 4. Auta zabírají příliš mnoho místa. OMEZENÝ DOSTUPNÝ VEŘEJNÝ PROSTOR by měl být EFEKTIVNĚJI využíván pro cyklistiku, chůzi a různé formy veřejné dopravy, zejména ve městech.
 5. Dopravní prostředky šetrné ke klimatu a fosilní paliva jsou neslučitelné. Přechod na udržitelné zdroje ENERGIE a druhy MOBILITY jdou ruku v ruce.
 6. ŽELEZNIČNÍ TRATĚ se stanou v zásadě páteří evropského dopravního systému, který bude v souladu s klimatickými požadavky. Dnes jsou však jednotlivé systémy železnic často omezeny na jednotlivé země. Investice do rozšíření a OŽIVENÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY jsou nezbytné, jak v jednotlivých zemích, tak i přeshraničních spojení.
 7. TRANSEVROPSKÝMI DOPRAVNÍMI SÍTĚMI (TEN-T) vytvořila EU systém pro celoevropskou dopravní infrastrukturu. Je klíčové, aby jednotlivé politiky, které jsou součástí Zelené dohody pro Evropu, respektovaly tento TRANSEVROPSKÝ ROZMĚR.
 8. DIGITALIZACE evropské dopravy přináší MOŽNOSTI propojení různých forem dopravy do jedné APLIKACE. VÝZVOU DO BUDOUCNA je zajistit dostupnost těchto technologií pro každého.
 9. Dopravní průmysl má mnoho podob. EVROPSKÝ AUTOMOBILOVÝ SEKTOR prochází zásadními ZMĚNAMI. Výroba jízdních kol podporuje jednotlivé regiony a posiluje malé a střední podniky v Evropě.
 10. VYHNI SE – ZMĚŇ – INOVUJ je strategie, díky níž bude mobilita v Evropě udržitelnější. Pandemie Covid-19 donutila lidi přizpůsobit své chování v oblasti mobility a vytvořila potřebu PŘEHODNOTIT tradiční postupy.
 11. Externality automobilové a letecké dopravy, které patří mezi nejvíce znečišťující druhy dopravy, se neodrážejí v tom, co za jejich používání platíme. Provádění zásady ZNEČIŠŤOVATEL PLATÍ je zatím nedostatečné a je třeba jej řešit opatřeními EU, jako jsou daně, stanovení cen uhlíku nebo mýtné.
 12. BUDOUCNOST MOBILITY V EVROPĚ zahrnuje vzájemně propojené, atraktivní, energeticky účinné a ke klimatu šetrné způsoby dopravy, které přispějí VYSOKÉ KVALITĚ ŽIVOTA ve městech a DOBŘE PROPOJENÝCH venkovských oblasti.

 

Přečtěte si nový Atlas mobility pro Evropu 2021: Fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě, kde se dozvíte více o osvědčených postupech a politických doporučeních k dosažení udržitelné, inkluzivní a spravedlivé mobility v Evropské unii se zaměřením na železnice, cyklistiku, digitalizaci, řešení klimatické krize a dopadů COVID-19.

 

Zdroj: Heinrich-Böll-Stiftung


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)