Strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050 schválena vládou

13. 01. 2021

Vláda schválila rategii rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050

Strategii a další související dokumenty najdete zde.


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Aktuality