Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Švédsko. Ulice v pohybu. Sbohem, parkování!

08. 03. 2021

  • Jak se Švédové zapojují do plánů na zlepšení svých obcí. 
  • Jak parklety nahrazují parkovací místa stoly, židlemi a květinami.
  • Podobně jako v Paříži, ve Švédsku chtějí samosprávy zrušit 70 tisíc parkovacích míst.

Foto: LundbergDesing

Napříč celým Švédskem se obyvatelům měst nabízí šance pomoci s přestavbou městských prostor, které se nacházejí venku přímo přede dveřmi jejich domovů. Za použití předem sestavených parkletů jsou parkovací místa nahrazována stoly, lavičkami a květinami. Celý proces je součástí vládního plánu, pomoci lidem zlepšit bezprostřední okolí svých domovů. Cílem je umožnit lidem přístup ke službám a občanské vybavenosti v blízkém okolí.

Dřevěné parklety jsou navrženy tak, aby zaujímaly prostor řady parkovacích míst vždy na jedné straně ulice. Instalací těchto jednotek dojde nejen k odstranění jednoho parkovacího místa, ale také k jeho nahrazení infrastrukturou pro lidi.

Záměrem je, aby řada parkletů sestavená v různém uspořádání poskytovala zázemí pro rozličné aktivity. Může se jednat o prostory k posezení a ke konzumaci jídla, městské zahrady, hřiště, venkovní tělocvičny, úschovny kol a nabíjecí stanice pro elektrokoloběžky. Parklety jsou koncipovány tak, aby bylo možné je vzájemně spojit. Tím pádem lze rozmístit více jednotek podél jedné strany ulice.

Konzultace s místními komunitami napomáhají vymezení užití a konfigurace jednotek, které jsou ve zkušebním provozu v hlavním městě Stockholmu. Další stanoviště jsou v Goteborgu, Helsingborgu a Malmö a nacházejí se v různých fázích dokončení.

Dan Hill, ředitel strategického designu v agentuře Vinnova, která je zodpovědná za státní financování výzkumu a vývoje, uvedl v rozhovoru pro televizní síť Bloomberg, že design buněk „čerpá inspiraci od značek jako LEGO či IKEA – nebo Minecraft – kde funguje určitý systém, který je možné upravit, zbourat, přetvořit nebo k němu něco přidat.“

Foto: LundbergDesing

 

Lepší infrastruktura, kratší vzdálenosti (More facilities, more local)

Tento přístup k plánování vychází z konceptu jednominutového města. Jedná se o směr, který vyzývá lidi, aby dělali malé, dosažitelné změny, které přispějí k něčemu většímu.

Tento přístup je odvozený od konceptu 15 minutového města popularizovaného v Paříži, v rámci něhož vláda plánuje odstranit 70 tisíc parkovacích míst ve prospěch zelenějšího a obyvatelnějšího okolí. Francouzské orgány doufají, že tato iniciativa zároveň inspiruje Pařížany, aby jako způsob přepravy častěji volili chůzi či jízdu na kole. Tato snaha je součástí celoměstského úsilí snížit zácpy a omezit uhlíkové emise.

Projekt jednominutového města – pojmenovaný Ulice v pohybu (Street Moves) – je řízen na základě partnerství mezi švédskou vládou a soukromým sektorem. Vinnova tvoří tým se Švédským centrem pro architekturu a design (ArkDes) a stockholmskou designovou a strategickou firmou Lundberg Design.

„Ulice v pohybu“ a vize jednominutového města neusilují o vyřešení četných, složitých městských problémů takovým způsobem, jako to dělá iniciativa 15 minutového města, např. neslibují žádná zlepšení ohledně dostupnosti veřejné dopravy. Místo toho chtějí dané prostory navrátit zpět obyvatelům, pro něž mohou být parklety obohacením.

Od počátku pandemie roste počet lidí, kteří nakupují v blízkosti svých domovů, a spolu s ním roste také zájem o místní služby. Jedná se o trend, v němž se řada lidí dle vlastních slov chystá pokračovat i po uvolnění pandemických opatření.

 

Street moves (English Subtitles) from ArkDes on Vimeo.

Foto: LundbergDesign

 

Autor: Sean Fleming, WeForum

 


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)