Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Aktivní mobilita pomáhá transformovat městské části

20. 03. 2021

Alstadt-Süd je velmi hustě obydlená část německého Kolín, kde bylo relizováno několik opatření na podporu chodců a cyklistů.

Jde například o úpravy jízdních pruhů pro auta, z nichž jsou nyní vyhrazené cyklopruhy, dále odstranění překážek pro chodce, zajištění kvalitního parkování pro cyklisty, a také přípravu strategie pro pěší dopravu, a to ve spolupráci s místními obyvateli.

Nové stanice nabízí několik služeb v oblasti mobility na jednom místě, například sdílená auta a sdílená klasická i nákladní jízdní kola. Sousedské projekty, které vznikají z iniciativy neziskové asociace s cílem zlepšit veřejný prostor, plánují experimentovat s proměnou parkovacích prostor pro automobily a do těchto aktivit zapojit místní obyvatele a další osoby. Na konci projektu budou nově upravené prostory předvedeny v rámci slavnostních akcí.

Ukázkový projekt v městské části Alstadt-Süd je součástí výzkumu Aktivní mobilita v městských čtvrtích federálního programu Experimentální rozvoj bydlení a měst.

Zdroj: http://www.epomm.eu/newsletter/v2/eupdate.php?nl=0818&lan=en


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)