Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Analýza stávajícího stavu tvorby institucionálních plánů mobility v ČR

09. 04. 2021

Nyní se dostáváme k institucionálním plánům mobility, které se zaměřují na organizaci mobility typicky z pohledu pracoviště, anebo v Česku také vzdělávací instituce, typicky základní školy.

Dokument s názvem Analýza stávajícího stavu tvorby institucionálních plánů mobility v ČR se ohlíží na zkušenosti s těmito plány v České republice za posledních 20 let. Kromě rešerše dostupných plánů mobility ukazuje, jaké další formy managementu mobility na českých pracovištích a školách najdeme. Českou zkušenost pak srovnává se situací ve Velké Británii, a z tohoto srovnání vychází situace v Česku v nelichotivém světle.

Zatímco ve Velké Británii existuje podpora „workplace travel plans“ ze strany státu a samospráv, a v některých případech je zpracování institucionálního plánu mobility povinné, v Česku pro státní správu a samosprávu institucionální plány jakoby neexistovaly a o jejich šíření a aplikaci se stará několik neziskových organizací s velmi omezeným dosahem.

Užitečnou části dokumentu je sedmá kapitola „Reflexe stavu institucionálních plánů mobility v Česku“, která bez příkras popisuje slabiny českého přístupu, ale nabízí i příklady dobré praxe a konstruktivní doporučení pro zpracování dalších plánů z této kategorie. Zprávu uzavírá bajka o údajném kolapsu dopravy založené na koních koncem 19. století, kterou mnoho lidí sdílí jako zajímavý příběh, jedná se však o smyšlenku, které vypovídá mnohé také o přístupu k organizaci dopravy ve městech.

Zpráva vznikla v rámci projektu MOBESA pro výzkumný tým Doprava a mobilita při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výzkumná zpráva je ke stažení zde.

Autor: Michal Šindelář, Nadace Partnerství


Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Ke stažení

mobesa_tz_plany-mobility-v-cr.pdf (768 kB)