Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Partnerství městská mobilita: Výstupy v kostce

10. 04. 2021

Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem projektu Partnerství městská mobilita (PUM). PUM je jedním z 14 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU), která byla definována, konkretizována a formalizována v červnu 2016 na setkání ministrů členských zemí EU. 

Mobilita je téma propojující mnoho oblastí. Důležité otázky integrovaného rozvoje měst, jako je jejich udržitelný rozvoj, klimatické změny v městských oblastech, inovativní mobilita a projektování sociálně spravedlivých měst orientovaných na člověka, přesahují hranice sektorů a resortů a zahrnují širokou škálu zainteresovaných stran propojených v síťových strukturách.  Vedle toho existují důležité vazby mezi aspekty mobility a zdraví.

Zatím posledním výstupem je devět samostatných prováděcích plánů pro strukturování a organizaci práce mezi členy každé akce (cestovní mapa). Výběr akcí odráží hlavní priority partnerů v souladu s cíli městské agendy. Jednotlivé součásti akčního plánu jsou detailně popsány a ke stažení jsou na stránkách Akademie mobility

 


Štítky: Strategie (Role města, tag2)