Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Strategie bezpečnosti: Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu

11. 04. 2021

V lednu 2021 schválila vláda novou Strategii BESIP, která má snížit počet obětí nehod na polovinu. Jedním z  klíčových bodů je také ochrana zranitelných účastníků silničního provozu – tedy pěších a cyklistů.

Především cyklisté často sdílejí společný prostor s automobily. Reálně není možné zajistit vždy a všude vedení po zvláštních komunikacích, proto se státy na celém světě snaží zajistit jejich bezpečnost i na sdílených komunikacích.  A v řadě z nich se už tato ochrana promítla i do zákona.

Sdružení The Global Alliance of NGOs for Road Safety vydalo video o tématice bezpečného předjíždění.

 

V kterých zemích vyžaduje zákon bezpečný odstup při předjíždění

Německo

2 m mimo zastavěná území, 1,5 m v zastavěném území

  • 5 odst. 4 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) (BGBl. I S. 367)

http://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/

 

Španělsko

1,5 m všude (ale bude tam velmi přísná novela zvětšující odstup na 2 m a současně zpomalení o 20 km/h pod nejvyšší dovolenou rychlost)

čl. 85 odst. 4 Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428/2003

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23514

 

Portugalsko

1,5 m všude

čl. 18 odst. 3, čl. 38 odst. 1 písm. e) Código da Estrada, Decreto-Lei n.º 114/94

https://dre.pt/pesquisa/-/search/499526/details/maximized

 

Francie

1,5 m mimo zastavěná území, 1 m v zastavěném území

čl. R414-4 bod IV. Code de la route

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074228?fonds=CODE&page=1&pageSize=10&query=le+code+de+la+route&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT

 

Belgie

1,5 m mimo zastavěná území, 1 m v zastavěném území

čl. 40ter Code de la route (AR 01.12.1975)

https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route/213-art40ter

 

Austrálie

1,5 m v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí vyšší než 60 km/h, 1 m v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí do 60 km/h

čl. 164B a 164C Road Transport (Road Rules) Regulation 2017 (SL2017-43)

https://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/detail/a_id/1828/~/act-road-rules#tabs-3

 

Další státy o zavedení bezpečného předjíždění do legislativy projednávají (například Maďarsko nebo Slovinsko) nebo alespoň řidiče na bezpečný odstup upozorňují značením nebo jinými způsoby.

Speciální značky pro tento účel schválili začátkem roku například v Rumunsku (pro více informací v angličtině se podívejte na stránky INTERREG Danube Cycle Plans).

Osvěta a kampaně

Organizace zabývající se bezpečností silničního provozu se v různých zemích světa snaží upozornit na téma zároveň kampaněmi – níže najdete několik z nich.

Rakousko – akce na podporu bezpečného chování

  • Linz – bezpečný odstup vymezí plavecké pomůcky
  • Vídeň – medvídci pro bezpečnější infrasturturu
  • Radlobby – národní kampaň pro bezpečný odstup

 

Česká republika

článek byl připraven s podporou projektu SABRINA


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)