Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Publikace Město hřištěm: Jak plánování pro děti pomůže zachránit města

12. 05. 2021

S eskalací klimatické krize a urbanizace je naléhavě nutné, aby se města stala ještě více inkluzivními a udržitelnými. Publikace naznačuje, že podívat se na město dětskýma očima pomůže posílit argumenty ve prospěch plánování a dopravní politiky, které skutečně fungují, a to pro lidi všech věkových skupin i celou planetu. Ukazuje, jak urbanisté a městští architekti mohou do svých plánů a do veřejného a uličního prostoru začlenit takové postupy a nápady, které jsou vstřícné vůči dětem. Jde o jasné a povzbudivé volání po atraktivnějších, zdravějších a inkluzivních městech. Publikace je návodem pro udržitelnou transformaci měst. 

  • Ukazuje, jak městské plánování opomíjí naše děti, a jak pohled z dětské perspektivy může zlepšit ulice měst, veřejný prostor a celé čtvrti.
  • Ukazuje cestu k lepší budoucnosti měst a jejich obyvatel všech věkových skupin.
  • Zahrnuje obsáhlou diskuzi mezi iniciativami z Antverp, Barcelony, Boulderu, Edmontonu, Freiburgu, Ghentu, Londýna, Osla, Rotterdamu a mnoha dalších měst.
  • Podpořeno důkladným studiem a původním výzkumem.
  • Nádherný design a četné ilustrace, více než 100 barevných fotografií a obrázků.

Řekli o publikaci:

“Brilantní a kritické. Myslím (a doufám), že se stane klíčovou publikací k tomuto zásadnímu tématu. Věřím, že si najde cestu do všech úřadů, ke všem odborníkům a studentům v našem oboru v celé zemi.”
Jo McCaffertyová, ředitelka Levitt Bernstein (architektonické studio)

 „Povinná četba pro každého, kdo se zajímá o města i o lidi.“ Guillermo (Gil) Peñalosa, globální urbanista a zakladatel neziskovky 8 80 Cities

 “Přesahuje rámec neurčitých vizí, prohlášení a politických dokumentů a nastiňuje konkrétní kroky, které musíme udělat pro zdravější a aktivnější města, která budou radostným místem pro všechny.“
Olly Wainwright, architekt a kritik Guardian

Zdroj: https://rethinkingchildhood.com/urban-playground/

článek byl připraven s podporou projektu SABRINA


 


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)