Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Byl schválený Panevropský plán na podporu cyklodopravy

20. 05. 2021

Ve Vídni byla dne 18. května 2021 podepsána tzv. Vídeňská deklarace, jejíž součástí byl i Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy. Dokument byl podepsán na 5. schůzce ministrů dopravy, zdravotnictví a životního prostředí členských zemí UNECE, včetně zástupců českého ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí.

Dokument, který se stane základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě, vznikl pod hlavičkou Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP). Každá evropská země má trochu jiné zvyklosti i zázemí. Díky společné evropské strategii by mělo být snadnější vyměňovat si příklady dobré praxe v oblasti opatřeních, která vytvářejí prostředí přátelská pro cyklistiku na evropské úrovni.

Dokument je ke stažení pod tímto článkem.

 

Doporučení Panevropského plánu na podporu cyklistické dopravy

1 PŘÍPRAVA A REALIZACE NÁRODNÍCH CYKLISTICKÝCH POLITIK A STRATEGIÍ S PODPOROU NÁRODNÍHO CYKLISTICKÉHO PLÁNU

 • 1. Příprava (a/nebo aktualizace) a realizace národního cyklistického plánu.
 • 2. Vytvoření silných „cyklistických pracovních skupin“ & jmenování národního cyklistického koordinátora
 • 3. Vytvoření národního znalostního centra / “Cyklistické akademie” pro účely vzdělávání odborníků a zvyšování dovedností

2 AKTUALIZACE REGULAČNÍHO RÁMCE PRO PODPORU CYKLISTIKY

 • 1 Posouzení možností pro integraci regulačních předpisů na podporu cyklistiky a zvýšení bezpečnosti cyklistů do vnitrostátních pravidel silničního provozu
 • 2 Vytváření takových dopravních podmínek, které jsou příznivé pro rozvoj cyklistické dopravy.
 • 3 Aktualizace a harmonizace specifických regulačních pravidel pro motorová vozidla a jejich vybavení

3 ZAJIŠTĚNÍ UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÉ INFRASTRUKTURY PRO CYKLISTY

 • 1 Definování a další rozvoj metodologie a monitoring realizace transevropské cyklistické sítě, tzv. trans-European cycling network
 • 2 Koordinování přípravy, realizace a údržby transevropských, národních, regionálních a místních sítí cyklotras a cyklostezek
 • 3 Standardizace cyklistické infrastruktury

4 UDRŽITELNÉ INVESTOVÁNÍ A EFEKTIVNÍ MECHANISMY FINANCOVÁNÍ

 • 1 Nastavení udržitelných národních programů financování rozvoje cyklistiky
 • 2 Zahájení úzké spolupráce s mezinárodními finančními institucemi, která pomůže zajistit financování cyklistické infrastruktury v rámci investičních plánů pro cyklistickou infrastrukturu.
 • 3 Zohlednění cyklistiky a jejího vlivu v investičních rozhodnutích

5 ZAČLENĚNÍ CYKLISTIKY DO PROCESŮ PLÁNOVÁNÍ A PODPORA MULTIMODALITY

 • 1 Začlenění cyklistiky do všech plánů týkajících se infrastruktury
 • 2 Zohlednění cyklistiky v územních plánech a stavebních předpisech
 • 3 Podpora multimodality mezi veřejnou, cyklistickou a pěší dopravou

6 PODPORA CYKLISTIKY PROSTŘEDNICTVÍM POBÍDEK A MANAGEMENTU MOBILITY

 • 1 Zavedení fiskálních pobídek na podporu rozvoje cyklistiky
 • 2 Finanční podpora pro jízdní kola (elektrokola, nákladní kola atd.) vhodná pro komunity, spolky, firmy a spotřebitele
 • 3 Podpora cyklistiky prostřednictvím managementu mobility

7 POSÍLENÍ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

 • 1 Využití cyklistiky jako nástroje na podporu fyzické aktivity a zdraví obyvatel  
 • 2 Zdůrazňování zdravotních přínosů jízdy na kole a jejich začlenění do příslušných politik a strategií
 • 3 Posílení bezpečnosti cyklistů

8 ZKVALITNĚNÍ STATISTIK NUTNÝCH PRO EFEKTIVNÍ MONITORING A BENCHMARKING V OBLASTI CYKLISTIKY

 • 1 Zajištění spolehlivých statistických údajů, které jsou nezbytné pro monitorování stavu cyklistiky
 • 2 Pomoc státům při shromažďování souvislých a srovnatelných údajů na mezinárodní úrovni
 • 3 Rozvoj a praktické využití společných nástrojů, které pomohou zdůraznit přínosy cyklistiky

9 ROZVOJ CYKLOTURISTIKY

 • 1 Zakládání národních koordinačních center pro cykloturistiku
 • 2 Vytvoření národního programu na podporu služeb přátelských vůči cyklistům
 • 3 Přijetí a implementace vnitrostátních norem pro značení sítí cyklotras.

10 VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

 • 1 Zavedení otevřených norem pro výměnu dat
 • 2 Využití chytrých dat pro rozvoj kvalitních podmínek pro cyklisty
 • 3 Podpora inovativních jízdních kol pro účely logistiky (podpora myšlenky poslední míle)

11 PODPORA CYKLISTIKY PRO ODOLNĚJŠÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM

 • 1: Rozdělení uličního prostoru spravedlivě, mezi všechny účastníky silničního provozu
 • 2: Optimalizace veřejných prostorů, aby byly přitažlivé a příjemné.
 • 3: Integrování cyklistické dopravy do Národních plánů obnovy


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)