Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Představujeme projekt Smart city logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility

25. 05. 2021

Členové katedry logistiky v současnosti řeší významný projekt se zaměřením na e-commerce a city logistiku, a to ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice, a dále s Ministerstvem dopravy ČR a městem Pardubice jako aplikačními garanty. Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Doprava 2020+.

Cílem projektu probíhajícího v letech 2020 až 2023 je vypracování metodiky pro aplikaci jednotlivých prvků smart city logistiky včetně řešení doručení zboží v rámci poslední míle ve vztahu k rozvoji e-commerce s využitím městského konsolidačního centra (Urban Consolidation Centre, UCC). Dílčím cílem je vytvoření softwarového nástroje pro podporu zavádění a následného využívání této metodiky. Tento software zpřístupní městům nástroj, kdy bude umožněna facilitace výběru modelů proveditelného návrhu a provozování UCC s návazným doručením zboží v rámci poslední míle při využívání environmentálně šetrných dopravních prostředků a při možnosti aplikace specifického byznys modelu jako je např. sdílená ekonomika.

Zdroj: https://klog.vse.cz/odborne-aktivity/veda-vyzkum/projekty/


Štítky: Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)