Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Představujeme inovativní projekt: CycleRAP

26. 05. 2021

V důsledku pandemie nemoci COVID-19 došlo k prudkému nárůstu počtu cyklistů, ale např. i aplikací zaměřených na dovoz jídla nebo na sdílení jízdních kol či elektrokol. Proto je v současnosti připravována druhá generace modelu CycleRAP. Přípravu vedou odborníci z dvaceti celosvětových organizací.

Koncept CycleRAP vznikl v roce 2015 společným úsilím iRAP, Královského turistického klubu Nizozemska (ANWB), provincie Friesland a Nizozemského institutu pro výzkum bezpečnosti dopravy (SWOV), a následně byl testován na více než 400 km cyklistické infrastruktury a silnic v Nizozemí.

Na základě výsledků těchto pilotních testů se v současnosti pod vedením odborné poradní skupiny CycleRAP připravuje druhá generace modelu pro celosvětovou aplikaci, která bude testována a spuštěna jako součást projektu SABRINA, počínaje aplikací na trasách EuroVelo, jež vedou Podunajským regionem.

V posledních letech, a především v tom právě uplynulém, zaznamenala mnohá města po celém světě silné vzedmutí v oblasti cyklistiky a mikromobility. Důvodů je hned několik a vzájemně se liší stejně jako samotná města. Podle někoho šlo o důsledek správně naplánovaných a provedených investic do cyklistické infrastruktury, podpory udržitelné dopravy a proaktivní politiky. Podle jiných je to spíš náhoda, rychlé navýšení počtu aplikací na doručení jídla i systémů sdílených jízdních kol a dalších dopravních prostředků mikromobility, případně důsledek nových technologií, elektrokol a elektrokoloběžek na světových trzích. A samozřejmě tady byl COVID a s ním změna ve způsobech dopravy.

V návaznosti na tento posun informují mnohá města i o navýšení počtu smrtelných a závažných dopravních nehod, jejichž účastníky jsou cyklisté či uživatelé dalších prostředků mikromobility. Například ve Švédsku během posledních deseti let vzrostl počet vážně zraněných v rámci dopravních nehod cyklistů o cca 35 %, zatímco počet vážně zraněných v ostatních dopravních nehodách klesá. V Nizozemsku více než 60 % z přibližně 80 tisíc dopravních nehod cyklistů, k nimž každoročně dochází, spadá do kategorie závažných dopravních nehod.

Monitorování a řízení opatření, která řeší bezpečnost na komunikacích užívaných cyklisty a uživateli vozidel lehké mobility, je výzvou i pro města a státy s rozvinutou cyklistickou infrastrukturou, a to ze dvou hlavních důvodů. Zaprvé, požadavky a příručky pro plánování silniční a cyklistické infrastruktury, nástroje hodnocení jako audity silniční bezpečnosti i praxe správy silnic, to vše často zanedbává či ignoruje bezpečnou infrastrukturu pro cyklisty. Zadruhé, potřebných údajů o tom, kde a z jakých důvodů dochází k nehodám cyklistů či uživatelů mikromobility, je buď velmi málo, nebo neexistují vůbec, a to i v zemích s rozvinutým informačním systémem o dopravních nehodách.

Data jsou klíčová pro pochopení povahy problému a hledání řešení. Cílem CycleRAP, inovativního projektu iRAP, je tuto mezeru vyplnit a nabídnout způsob, jak objektivně měřit a srovnávat bezpečnost.

CycleRAP je pokročilý model hodnocení rizik, která jsou specifická pro uživatele jízdních kol a prostředků mikromobility. Jeho cílem je snížit počet dopravních nehod a zvýšit kvalitu infrastruktury určené pro tyto způsoby dopravy. CycleRAP lze použít samostatně nebo společně s jinými hodnotícími nástroji pro silniční dopravu (hodnocení pomocí hvězdiček), za účelem vytvoření analýzy cyklistické dopravy a mikromobility.

CycleRAP bude prediktivním modelem, který lze využít k identifikaci oblastí s vysokým rizikem, aniž by bylo nutné mít data o dopravních nehodách. Bude zdrojem pro softwarové nástroje, užívané pro přesné určení a mapování míst, na kterých může dojít k dopravní nehodě, a bude navrhovat způsoby, jak toto riziko snížit.

 

Pro koho je CycleRAP určen?

CycleRAP může využívat jakýkoliv úřad či jiná organizace zabývající se dopravou, a především řešením bezpečnější infrastruktury pro cyklisty a uživatele jiných vozidel lehké mobility. Příklady konkrétního využití: 

  • Řešení konkrétních i obecných problémů s bezpečností cyklistů a uživatelů lehké mobility
  • Hodnocení kapacity stávající sítě v souvislosti s rychle rostoucí poptávkou nebo zvyšujícím se počtem nových typů vozidel
  • Upřednostnění investic do infrastruktury pro cyklisty a lehkou mobilitu
  • Pomoc městům při tvorbě formálních rychlých řešení, reagujících na požadavky cyklistů během pandemie COVID-19, a při přípravě plánů pro období po skončení pandemie.

Předpokládá se, že model CycleRAP bude zajímavý pro nejrůznější zainteresované subjekty, včetně následujících:

Urbanisté a dopravní inženýři

 

 

Poskytovatelé služeb sdílených jízdních kol a sdílené lehké mobility

Doručovací společnosti a rozvoz jídla na jízdních kolech

Školní komunity

  

Tvůrci politik a osoby z oblasti ochrany životního prostředí, udržitelnosti a snížení dopadů klimatických změn

Poskytovatelé služeb v oblasti zdravotní péče a zdravotního pojištění

Investoři do rozvoje infrastruktury a dopravy

Poskytovatelé služeb v oblasti mapování a navigací

Pro více informací o modelu CycleRAP kontaktujte

Monica Olyslagers
Global Innovation Manager and Cities Specialist
monica.olyslagers@irap.org
www.irap.org/innovation

Podrobné informace o CycleRAP zde

Inovativní rámec iRAP: iRAP propojuje týmy, které se zajímají o to, jak pomocí bezpečnějších dopravních komunikací ochránit lidské životy. Naše globální partnerství s vládami, průmyslovými a výzkumnými skupinami nebo sdruženími pro mobilitu je jistotou, že se inovativní myšlenky a nápady jednoho programového partnera dostanou k ostatním, kteří z nich mohou také těžit. 

Read more on iRAP’s Innovation Framework here

článek byl připraven s podporou projektu SABRINA

 


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)