Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak na zvyšování bezpečnosti u zranitelných skupin - příklady z Evropy

26. 07. 2021

Pozornost zaměřená na zranitelné skupiny

Jako jedna z metropolitních oblastí střední Evropy vypracovala Budapešť plán mobility, který věnuje značnou pozornost chodcům, přičemž různá opatření mají být realizována v období 2014 až 2030. Jedním z nich je každoroční revize dopravních značek v okolí mateřských školek, škol a dalších vzdělávacích institucí. Kromě toho byly zavedeny další zóny se zklidněnou dopravou. Tyto zóny se sníženou rychlostí by měly být zaváděny bez dalšího značení, protože daná pravidla budou platit automaticky. Toho bude dosaženo změnou průběhu silnice zvýšením obrubníků nebo „bezpečnostními ostrůvky“. Tyto iniciativy byly začleněny jako balíčky opatření do budapešťského plánu udržitelné městské mobility.


Mezinárodní asociace veřejné dopravy (UITP) poskytuje několik navrhovaných pravidel, jak podporovat osoby se sníženou mobilitou a jiným postižením a jak s nimi komunikovat, když potřebují pomoc. Kromě základní rady zachovat trpělivost UITP navrhuje oslovit přímo cestujícího, nikoli jeho doprovázející osobu. Při konverzaci s osobou vyžadující pomoc je třeba řeč těla přizpůsobit mluvenému obsahu, aby nedošlo k omylu. Navíc je třeba vždy respektovat osobní prostor lidí s postižením.

 

Zvyšování povědomí posunem perspektiv

Vídeň a její přepravní společnost „Wiener Linien“ nabízí skvělý příklad inkluze osob se sníženou mobilitou nebo nevidomých či slabozrakých. Proběhly výměny názorů mezi politiky a příslušnými zájmovými skupinami s cílem porozumět tomu, co chtějí a potřebují. Uskutečnily se také různé aktivity v oblasti spolupráce, jako např. „walkshopy“, kde měli možnost se setkat lidé se sníženou mobilitou, nevidomí či slabozrací s odpovědnými osobami s rozhodovací pravomocí, aby se společně prošli kolem zastávek veřejné dopravy. Tyto výměny názorů pomáhají zvyšovat informovanost. Květinové systémy dlaždic nebo dlažebních kamenů s drážkami nebo hrboly jsou na zastávkách veřejné dopravy „Wiener Linien“ instalovány od roku 1999. Tyto široce rozšířené systémy pomáhají nevidomým a slabozrakým nalézt nejbezpečnější a nejrychlejší cestu do veřejné dopravy a z ní. Navíc jsou díky dlouhodobému úsilí „Wiener Linien“ všechny stanice bezbariérové.

 

 

Otevřená výměna názorů s lidmi s postižením pro pěstování empatie

Dalšími praktickými a snadno implementovanými řešeními jsou kampaně pro zvyšování povědomí. Mezi příklady optimálních postupů z evropských měst patří workshopy, procházky městem s nevidomými nebo slabozrakými a informační kampaně. Tyto Tematické pokyny představují tři příklady z AKCEMOBILITY v rámci kampaně EVROPSKÝTÝDENMOBILITY. Malé město na španělském ostrově Mallorca zorganizovalo projekt „město schůzky naslepo“, projekt, který umožňuje, aby si lidé vyzkoušeli chodit poslepu v doprovodu nevidomé osoby z místní komunity. Taková společná procházka městem odhalí nejrůznější typy problémů s přístupností a zvyšuje povědomí o určitých nástrahách infrastruktury. Podobnou kampaň pro zvýšení povědomí zorganizovalo francouzské město Montargis, které leží 70 km východně od Orléansu. Zdejší akce byla zaměřena na volené úředníky. Úředníci byly provedeni přes různé překážky, aby na vlastní kůži zažili slepotu, hluchotu nebo sníženou mobilitu. Další řešení pochází z tureckého města Izmiru, kde lidé s postižením a bez postižení společně používali tandemová jízdní kola. V průběhu jízd byly identifikovány obvyklé překážky.

  

Zdroj: Tematické pokyny k Evropskému týdnu mobility


Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13)