Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Veřejná doprava za euro na den – jde to v německých městech?

08. 08. 2021

Víc a víc německých měst a regionů zvažuje zavedení tzv. „jízdenek za 365 euro“. Jde o celoroční jízdenku na služby veřejné dopravy za jednotnou cenu jedno euro na den.

Autorem článku, který byl přeložen z portálu Eltis, je Michiel Modijefsky.

V červnu 2021 oznámilo město Lipsko, že v letošním srpnu bude zahájen pilotní projekt jízdenek za 365 euro pro určené skupiny. V Reutlingenu byl však dvouletý projekt celoročních jízdenek za 365 euro pro obyvatele města ukončen a v Mnichově se rozhodli, že tyto jízdenky nebudou dostupné všem, navzdory široké politické podpoře jízdenek. Pro ty, kdo zavedení jízdenek prosazují, jde o výhodné řešení pro všechny strany, naopak podle kritiků jde o řešení unáhlené a příliš nákladné.

Jízdenka za 365 euro

Jízdenka za 365 euro je roční jízdenka, která svého držitele opravňuje cestovat neomezeně v určité oblasti za cenu jednoho eura na den. Většina měst, kde je v současnosti tato jízdenka dostupná, ji nabízí jen určitým skupinám, jako např. lidem s nízkými příjmy, studentům, stážistům, a pouze v některých případech všem obyvatelům města. Jízdenky jsou platné pro městskou železniční dopravu, metro, autobusy i tramvaje.

365 euro na rok dělá z celoroční jízdenky mnohem levnější variantu než jsou běžné jízdenky. Jednorázová jízdenka stojí v současnosti průměrně 2,70 euro, celoroční pak kolem 650 euro. Nižší ceny jízdného by mohly být důvodem, proč někteří lidé přejdou od automobilové dopravy k veřejné, což by výrazně přispělo ke snížení dopravní přetíženosti a množství skleníkových plynů či nečistot v ovzduší. Kromě toho je zde i sociální prvek – úleva pro nízkopříjmové domácnosti, které si nemohou dovolit běžné jízdenky na vlak či autobus. V mnoha městech již fungují slevy pro určité skupiny obyvatel, celoroční jízdenku za 365 euro však nabízí jen málo německých měst.

V Hesensku zavedli tuto jízdenku s platností na celém území státu na začátku školního roku 2017/18 pro studenty a stážisty. V lednu 2020 její platnost rozšířili na seniory (s omezením od 9h ranní). O rok později zavedli síťovou roční jízdenku pro stážisty i v Berlíně-Brandenburgu. Od srpna 2020 nabízí jízdenku za 365 euro pro studenty a stážisty i Mainfranken, Mnichov, Řezno, Norimberk a Fürth.

Výzvy ve prospěch zavedení jízdenek za 365 euro probíhají v mnoha dalších městech Německa. Pilotně budou nabízeny studentům a lidem s nízkými příjmy v Lipsku a Ingolstadtu, a to od letošního srpna. Do roku 2026 chce jízdenky nabízet i stát Porýní-Falc, konkrétně mladým do 27let.

Jízdenky za 365 euro pro každého

Propagátoři jízdenek za 365 euro doufají, že by časem mohly být dostupné všem uživatelům, a ne pouze určitým skupinám, jak tomu bývá v současnosti. Maximalizoval by se tak dopad jízdenek na využití služeb veřejné dopravy i na podíl využití jednotlivých způsobů dopravy.

Rakouské hlavní město Vídeň můžeme považovat za důkaz, že jízdenky za 365 euro pro všechny fungují. Město je zavedlo v roce 2012 (předtím stála roční jízdenka 449 euro) a od té doby vzrostl počet jejich držitelů o nějakých 135 %, z 363 tisíc v roce 2011 na 852 tisíc v roce 2019, a to nejsou započítány jízdenky pro děti, studenty a stážisty, které jsou dokonce ještě levnější. Od roku 2015 je ve Vídni víc držitelů ročních jízdenek než registrovaných vozidel!

Německým městům se doposud nepodařilo úspěch Vídně zopakovat. Bonn a Reutlingen zahájili pilotní prodej jízdenek s podporou federálního rozpočtu v roce 2018. V Bonnu byly jízdenky za 365 euro dostupné jen pro místní s trvalým bydlištěm, což bylo nevýhodné pro velký počet každodenně dojíždějících z jiných obcí. Navíc si jízdenku mohli koupit jen ti, kdo zatím žádnou předplacenou síťovou jízdenku neměli (to kvůli snížení negativního dopadu na příjmy dopravních společností). S ohledem na tato omezení bylo prodáno jen 8000 jízdenek z celkové částky 17000, které byly dány do prodeje. Pilotní prodej byl v Bonnu ukončen koncem roku 2019.

Prodej jízdenek za 365 euro testovali i v Reutlingenu, kde je ovšem nabídli i těm, kdo již nějakou časovou jízdenku vlastnili. Počet ročních jízdenek tak vzrostl o 2600, z toho 1500 bylo pro nové zákazníky. Ačkoliv šlo o úspěch, město se před měsícem rozhodlo z důvodu omezeného rozpočtu tento pilotní projekt ukončit. Jeho pokračování by město přišlo na 1,2 miliony eur ročně, což je dvacetkrát víc než běžný příspěvek z městského rozpočtu.

Omezení v rozpočtu byla také hlavním důvodem, proč se Mnichov rozhodl nenabízet výhody celoroční jízdenky za 365 euro každému obyvateli. Navzdory značné podpoře takového řešení napříč politickým spektrem město usoudilo, že náklady by byly příliš vysoké. Dotace na jízdenky by zatížily městský rozpočet odhadem částkou 110 – 195 milionů eur.

Ani omezení městského rozpočtu neodradila německý Norimberk od nabídky jízdenky za 365 euro pro všechny uživatele městské hromadné dopravy. Předcházela tomu úspěšná iniciativa místních, které se podařilo na petici s výzvou k zavedení této nabídky shromáždit 21 tisíc podpisů. Podle rozhodnutí města bude jízdenka dostupná pro každého uživatele nejpozději od ledna 2023. K plánu na zavedení společné jízdenky za 365 euro se připojil i sousední Fürth, který je součástí společné dopravní sítě.

Kritika

Plány na zavedení jízdenek za 365 euro pro každého uživatele služeb veřejné dopravy se neobešly bez kritiky. Jedním z hlavních kritiků je Asociace dopravních společností Německa (VDV).

Podle VDV by celoplošné zavedení jízdenek za 365 euro znamenalo ztrátu z příjmů za jízdenky ve výši cca 13 miliard euro ročně. Asociace považuje za lepší investici zaměřit se na zkvalitňování nabídky služeb veřejné dopravy. Ve svém pozičním dokumentu VDV uvádí, že neinvestovat do rozvoje kvality je neefektivní a kontraproduktivní.

„Chceme-li v sektoru dopravy dosáhnout naplnění cílů v oblasti ochrany klimatu tak, že přimějeme výrazně vyšší počty lidí, aby místo aut začaly používat autobusy a vlaky, můžeme uspět především rozšířením a zkvalitněním těchto služeb,“ říká generální ředitel VDV Jan Schilling. „V následujících letech musíme nejprve masivně rozšířit a modernizovat veřejnou dopravu v Německu a připravit další nabídky, a to zejména na venkově. Za tímto účelem nutně potřebujeme příjmy z prodeje jízdenek.“

Bez kvalitní nabídky budou mít snížené ceny za jízdné jen dočasný efekt. Lidé se brzy vrátí zpět k autům a počty nových zákazníků nebudou dostatečné na to, aby kompenzovaly pokles příjmů kvůli sníženým cenám.

Například Vídeň intenzivně investovala do rozvoje veřejné dopravy mnoho let před zavedením jízdenek za 365 euro. Věnovali se rovněž managementu parkování, postupně snižovali počet parkovacích míst v ulicích města a zvýšili poplatky za tato místa.

Mnohá z německých měst sice mají zájem zavést jízdenku za 365 euro, zároveň však uznávají důležitost investic do rozvoje infrastruktury veřejné dopravy. Je zřejmé, že značné náklady na obojí jsou mimo možnosti rozpočtu většiny měst. Proto města hledají možnosti finanční podpory ze státní a federální pokladny. Současně jsou zvažovány alternativní zdroje financování, jako je daň z metra pro zaměstnavatele, která byla zavedena ve Vídni, nebo příplatek za mobilitu, který platí každá domácnost jako součást daně z nemovitosti. Hledání dalších finančních zdrojů pokračuje navzdory navýšení příspěvků na dopravu z federálního rozpočtu. Uvidíme tedy, kolik německých měst bude v blízkém čase následovat příklad Norimberku a ohlásí zavedení jízdenek za 365 euro pro všechny.

Zdroj: https://www.eltis.org/in-brief/news/public-transport-one-euro-day-it-possible-germany

Aktualizace: 29. července 2021


Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)