Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Cílem nového projektu je bojovat proti vyloučení mladých lidí v souvislosti s dostupností dopravy

20. 08. 2021

Nejedná se o projekt, který by byl realizován v Česku, ale ve Vellké Británii. Sustrans společně s University of the West England zahájil nový výzkumný projekt, jehož cílem je pomoci řešit překážky, kterým v souvislosti s dopravou musí čelit mladí lidé ve věku mezi 12 a 24 lety. Nicméně za pozornost stojí už jen proto, aby i česká města při plánování myslela na tuto cílovou skupinu. Už jen úvaha nad touto myšlenkou může být pro Česko prospěšná.

Jde o nový projekt s názvem Dopravou k úspěchu.

Projekt bude zkoumat význam dopravy pro to, aby mladí lidé byli schopni sáhnout po příležitostech, které potřebují k zajištění úspěšné a zdravé dospělosti. Projekt se také zaměří na problémy, s nimiž se v této oblasti mladí potýkají.
  

O projektu

Projekt bude hledat a prověřovat účinnost politických a praktických řešení, která mohou mladým lidem pomoci využít nabízené příležitosti.

Implementační období projektu skončí v srpnu 2023; propojí se zde zájmová skupina politických a průmyslových subjektů, které se zavázaly k řešení problémů mladých lidí v oblasti dopravy.  

Součástí projektu bude i panel mladých dobrovolníků, kteří se podělí o své vlastní zkušenosti, jež budou vodítkem pro priority projektu.
  

Potřebujeme dopravní systém, který odpovídá potřebám mladých lidí

Sarah Collingsová, vedoucí výzkumu v oboru Doprava a mladí lidé na University of the West England:

„Mladí mají v oblasti dopravy specifické potřeby. Mnoho z nich disponuje menšími příjmy a víc než jiné věkové skupiny se musí spoléhat na veřejnou dopravu. Současně je to věk, kdy člověk musí dosáhnout na vzdělání, odbornou přípravu i první zaměstnání. Ne každé z těchto míst je však dobře obsluhováno takovou dopravou, která je pro mladé dostupná. Opatření, která pomohou tento problém vyřešit, jsou podporou pro zajištění jejich budoucnosti.“  

Rovné příležitosti pro mobilitu všech věkových skupin

Sarah pokračuje:

„Současná pandemie k problémům vyloučení mladých lidí ještě přispěla. Vyhlídky na práci se zredukovaly, vzdělávání a společenské aktivity byly přerušeny, psychické zdraví mnoha bylo narušeno. Pokud skutečně chceme, aby se i mladí lidé z dopadů pandemie zotavili, musíme zjistit, jaké jsou dopady dopravní volby mladých lidí, a také je vysvětlit. A k tomu má přispět i projekt Dopravou k úspěchu. Díky projektu budeme schopni najít a vyhodnotit systémy, které přispívají k inkluzi mladých lidí.

Rádi bychom konečně viděli stát, ve kterém jsou rozhodnutí a investice v oblasti dopravy založeny na rovnocenné dostupnosti mobility pro všechny věkové skupiny. Zaměříme se na osvětu k této problematice a vytvoříme komunitu politiků, úředníků, odborníků a mladých lidí, kteří mají zájem výše uvedené problémy řešit.“

  
Andy Cope ze společnosti Sustrans k tomu dodává:

„Vlastní nebo jinak dostupné auto má jen velmi málo mladých lidí, proto pro rozvoj jejich příležitostí mohou být pěší a cyklistická doprava velmi významné. Pro tyto způsoby dopravy se však rozhodne jen menšina mladých lidí, částečně kvůli nedostatečné infrastruktuře a vybavení pro chodce a cyklisty, částečně kvůli málo rozvinutým dovednostem.

To také představuje riziko pro současné i budoucí fyzické zdraví a psychickou pohodu těchto lidí. Byli jsme svědky toho, jak pandemie měla nepřiměřený ekonomický dopad právě na mladé lidi. Správně nastavené dopravní systémy jsou klíčové pro znovuobnovení rovnováhy. Tento projekt nám pomůže pochopit, jak naše systémy plánování, především infrastruktury pro chodce a cyklisty, mohou pomoci mladým lidem dostat se tam, kam potřebují.“

Doprava hraje zásadní roli pro budování základů zdravé budoucnosti

Projekt Dopravou k úspěchu je financován jako součást výzkumu o budoucím zdraví mladých lidí nadace Health Foundation. Z výzkumu vzešlo zjištění, že pro mladé napříč celým Spojeným královstvím je doprava jednou z překážek na cestě k dosažení pro budoucnost zásadních příležitostí.

Martina Kaneová z Health Foundation k tomu říká:

„Věk mezi 12 a 24 lety je klíčovým obdobím, během kterého si mladí lidé budují základy pro zdravou dospělost. Podílíme se na financování projektu Dopravou k úspěchu, protože naše průzkumy nám ukázaly, jak moc je pro budování zdravé budoucnosti důležitá právě doprava. Spolehlivá a cenově dostupná doprava usnadňuje mladým lidem možnost získat kvalitní pracovní místa, ale i bezpečné a dostupné bydlení, nebo navázat pevné vztahy s rodinou, přáteli a celou komunitou.

Dlouhodobé fyzické a psychické zdraví mladých lidí by mělo být v samém centru rozhodování našich politiků o opatřeních v rámci obnovy po pandemii Covid-19.“

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/our-blog/news/2021/may/new-project-aims-to-tackle-transport-related-exclusion-for-young-people/


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)