Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Informovaná komunita je motivovaná komunita. Komunita by měla být centrem sběru dat

02. 09. 2021

Shromážděná data se většinou využívají jako informační zdroj o rozvoji dané lokality (zajištění služeb, infrastruktury atd.) pro politiky a úředníky. Ústřední součástí tohoto procesu by měli být ovšem také místní obyvatelé. Sběr dat by měl probíhat vhodným etickým a odpovědným způsobem a měla by být zcela dostupná pro veřejnost.

Přesně o tento rozměr usiluje britská nezisková společnost Naše ulice v Chorltonu. Její clem je, aby se data k lidem jednak dostala, ale také, aby se veřejnost naučila s těmito údaji a čísly pracovat.

Příkladem takové iniciativy je projekt "Naše ulice v Chorltonu"

Během jednoho červnového týdne tři základní školy v jižním Manchesteru zakázaly během ranních a odpoledních hodin vjezd motorových vozidel do ulic před školami. Údaje o kvalitě ovzduší, které komunita v době uzavírek získala, mohou být důležitou součástí argumentů v procesu plánovaných změn. Sam Milsom ze společnosti Open Data Manchester vysvětluje, jak jejich společnost pomáhá komunitám získat potřebná data a proč je to tak důležité.

Týden na školní ulici“ organizovala síť rodičů a učitelů se společností Our Streets Chorlton.

O obyvatelích měst a obcí i o místech, kde žijí, existuje celá řada dat, počínaje údaji o zaměstnanosti přes demografické údaje až například po sčítače cyklistů; často jsou však obtížně dostupné.  

O projektu Naše ulice v Chorltonu

Ústředním prvkem projektu Naše ulice v Chorltonu je sběr dat o kvalitě ovzduší, prováděný lidmi a pro lidi. Cílem projektu je pomoci místním na jejich cestě ke snížení počtu aut v ulicích a snížení množství emisí uhlíku v ovzduší.

Součástí projektu jsou dva nainstalované monitory kvality ovzduší EarthSense Zephyr, které sledují hladinu:

  • oxidu uhličitého
  • oxidu uhelnatého
  • ozónu
  • prachových částic.

Ze získaných údajů jsme schopni vytvořit index kvality ovzduší přímo v dané lokalitě.

Shromážděné údaje pomohou vytvořit obraz ulic v Chorltonu a věříme, že přispějí k budoucím změnám.

Během týdne, kdy ulice před školami byly uzavřené pro motorovou dopravu a pro děti bylo jednodušší chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole, jsme vypozorovali zajímavé trendy. 

Se sběrem dat, jako jsou například počty chodců nebo vozidel, nám pomáhali i dobrovolníci. Pořádáme rovněž sérii komunitních workshopů a konzultací, kde se veřejnost učí data pochopit a pracovat s nimi.

Informovaná komunita

Každá informovaná komunita může lépe rozhodovat o místě, kde žije, o jeho i své budoucnosti. Projekt Naše ulice je participativní komunitní projekt, jehož cílem je podpořit rozvoj bezpečných, zelených a pro všechny přístupných ulic v dané lokalitě.

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/opinion/2021/june/data-empowers-communities-to-take-action-over-air-pollution/


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Děti (Občan, tag38)