Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Iniciativa Nový evropský Bauhaus hledá nové partnery

21. 08. 2021

Základem Nového evropského Bauhausu (NEB) je společné navrhování. Iniciativa vyzývá kreativní jedince, aby se připojili a přispěli myšlenkami, které pomohou formovat inovativní politický rámec. Iniciativa také podporuje udržitelné hnutí kolem nových způsobů myšlení, které pomohou budovat trvalé komunity a inkluzivní, dlouhodobý dialog.

Těchto cílů chce iniciativa dosáhnout prostřednictvím následujících aktivit:

  • Propojení laické a odborné veřejnosti, institucí a firem usnadní dialog o tom, jak v budoucnu učinit obytný prostor cenově i fyzicky dostupnější.
  • Mobilizace návrhářů, architektů, inženýrů, vědců, studentů a dalších kreativních jedinců napříč různými obory pomůže přetvořit naše představy o udržitelném bydlení v Evropě i mimo ni.
  • Snaha zlepšit kvalitu naší zkušenosti s bydlením s důrazem na jednoduchost, funkčnost a recyklaci materiálů při zachování komfortu a atraktivity našeho každodenního života.
  • Zajištění finanční podpory pro inovativní nápady a produkty prostřednictvím ad-hoc výzev k předkládání návrhů a prostřednictvím koordinovaných programů, které jsou součástí víceletého finančního rámce.

Iniciativa NEB je stále rostoucí multidisciplinární komunitou více než 200 oficiálních partnerských subjektů, od místních po mezinárodní. Pro organizace, které mají zájem se k iniciativě přidat, bude možnost přihlášení znovuotevřena v září 2021 (v současnosti jsou přihlášky dočasně uzavřeny).

Jako partner se zavazujete k podpoře iniciativy NEB, a to zejména v jedné nebo několika následujících aktivitách:

  • Shromažďovat myšlenky a nápady od různých odborníků z různých oborů, ať už v rámci organizace, nebo při spolupráci s jinými subjekty v rámci rozhovorů, které se týkají tematiky NEB; shromažďovat výstupy a otevřeně je sdílet na webových stránkách NEB;
  • Vyhledávat pro NEB inspirativní projekty, praktické realizace a koncepty a otevřeně je sdílet na webových stránkách NEB;
  • Zapojit širokou veřejnost a diskutovat s občany o tom, jaká jsou jejich očekávání, pokud jde o kvalitativní  transformaci bydlení a životního stylu, vyhledávat konkrétní problémy, k jejichž řešení může tato iniciativa přispět, a výstupy sdílet na webových stránkách.

Aktivity partnerských subjektů NEB se zaměřují na řadu klíčových oblastí, které se týkají tematiky měst, urbanismu a architektury. Intervence partnerských subjektů NEB zahrnují životní styl, životní prostor nebo transformaci měst, žádný z nich se však přímo nezaměřuje na aktivní mobilitu.

To představuje příležitost pro některou z organizací aktivních v oblasti podpory pěší a cyklistické dopravy, která by se mohla stát dalším z partnerů NEB a posílit tento konkrétní aspekt iniciativy. Vzhledem k tomu, že aktivní mobilita je přínosná v celé řadě oblastí života, je velmi důležité, aby součástí iniciativy NEB byl i partner podporující chůzi a jízdu na kole jako způsoby dopravy.

Mezi partnerské subjekty patří organizace, které fungují jako inspirující propagátoři diskuzí a myšlenek, které jsou výsledkem tohoto hnutí. Měly by mít výraznou kapacitu pro aktivní pomoc na své úrovni a fungovat jako důvěryhodné motivační subjekty.

Organizace, které mají zájem stát se partnerem NEB, by měly nastínit, jakým způsobem mohou být pro iniciativu přínosné, včetně zapojení zainteresovaných stran nebo aktivit v oblasti aktivní pomoci. Kromě toho je třeba poskytnout informace o povaze, načasování a předpokládaných výsledcích plánovaných aktivit.

Další informace o iniciativě Nový evropský Bauhaus na prvním odkazu, druhý vás nasměruje na přihlašovací stránku, která bude aktivní od září 2021:

 

https://www.eltis.org/in-brief/news/new-european-bauhaus-call-partnerships

Autor Conall Martin / Aktualizace: 2.srpna 2021

Další informace v češtině

 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)