Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Superbloky. Vídeň jako Barcelona či Berlín

27. 08. 2021

Více zeleně a volného veřejného prostoru, méně dopravy. Vídeň po vzoru Barcelony či Berlína plánuje svůj první superblok. Při výběru lokality sehrála významnou roli i analýza českého startupu. Radnice chce do přípravy zapojit i místní obyvatele a zohlední strategické cíle města.

 

Koncept takzvaných superbloků, které získaly světovou pozornost zejména díky Barceloně, se již brzy rozšíří i do Vídně. Městská sociálně-liberální koalice představila plány prvního pilotního projektu, který vznikne jižně od hlavního nádraží ve čtvrti Favoriten, v ohraničení ulic Gudrunstraße – Leebgasse – Quellenstraße – Neilreichgasse. Za hlavní cíl si magistrát stanovil zvýšení atraktivity veřejného prostoru, ochlazující a ozeleňující opatření a zklidnění dopravy.

 

Z Barcelony do celého světa a do Vídně

Vedení města našlo inspiraci především v Barceloně, ale například také v Berlíně, kde se pro vznikající superbloky vžil název Kiezblocks. V podání Vídně se bude jednat o Supergrätzl. Základní koncept ale zůstává nezměněn. Jedná se o jasně definované, ohraničené oblasti ve městě, které zpravidla sestávají z několika uličních bloků. Vnitřní ulice čeká dopravní zklidnění, průjezd motorových vozidel bývá omezen, přednost naopak získají chodci nebo cyklisté. Volný prostor je upraven do atraktivní podoby, nejčastěji novým mobiliářem a zelení, ale také novými povrchy či předzahrádkami. Vídeňský Supergrätzl bude zároveň odrážet strategické cíle vídeňského městského plánování, mezi které patří zaměření na sociální soužití, podporu místních komunit, více zeleně nebo chladících prvků v boji proti změně klimatu.

 

Česká stopa

O umístění prvního vídeňského superbloku rozhodla řada kritérií a významnou roli sehrála i analýza českého startupu Ecoten. Ten už v roce 2019 zpracoval teplotní mapu Vídně, podle níž právě vybraná oblast patří mezi místa nejvíce postižená letním horkem – opatření ke zchlazení jsou zde proto velmi žádoucí. Zároveň se jedná o hustě zastavěnou a osídlenou oblast, proměna v superblok a zklidnění dopravy proto přinese i znatelné snížení hluku či prašnosti. V Supergrätzlu se zároveň nachází několik mateřských škol a jedna střední škola, místní děti a žáci budou tedy moci bezpečně chodit nejen do škol. Vjezdy do domů či garáží zůstanou pro místní obyvatele i podniky zachovány, stejně jako průjezd pro záchranná vozidla nebo popeláře.

 

Podobně jako v případě jiných proměn veřejného prostoru chtějí představitelé města do plánování zapojit i místní obyvatele či podniky. Magistrát společně s radnicí desátého obvodu na podzim chystá první informační setkání. Součástí příprav bude i testovací fáze, na kterou od roku 2022 naváže příprava skutečné realizace.

  

Další informace

Češi vytvořili teplotní mapu pro Vídeň

  

Foto: První superblok ve Vídni © MA 19 7 MA 41  Stadt Wien


Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)