Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Realizace Zelené dohody pro Evropu

22. 10. 2021

Evropská komise přijala soubor návrhů cílů, jejichž splnění povede k tomu, že politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění se budou podílet na snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Jedním z cílů je snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů z dopravy o 90 % (v současnosti představují 25 % celkových emisí skleníkových plynů v EU). Splnění cíle bude vyžadovat významné změny v celém odvětví dopravy, mimo jiné i v oblasti prodeje nových automobilů na fosilní paliva.

Oblasti, na než se Zelená dohoda zaměří, jsou:
 Ochrana přírody
 Čistší doprava
 Energeticky úsporné domy
 Obnovitelnou energie
 Férový obchod
 Zelená pracovní místa
 Sociálně spravedlivá změna

Dílčími navrženými opatřeními jsou:
55% snížení emisí z osobních automobilů do roku 2030
50% snížení emisí z nákladních automobilů do roku 2030
0 emisí z nových automobilů do roku 2035

Více informací o nových cílech v oblasti dopravy
Více informací o Zelené dohodě


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)